Bolnik največkrat sploh ne ve niti ga ne zanima, kakšno stopnjo izobrazbe ima medicinska sestra, ki ga neguje in skrbi zanj v času bolezni. Želi in pričakuje pa, da je oseba, ki zanj skrbi, profesionalka in da zna vedno pravilno ukrepati, kadar je to potrebno. Poleg strokovnosti potrebuje hkrati tudi veliko mero empatije in prijaznosti osebe, ki se ji zaupa v času svoje bolezni.

Že britanska humanistka in medicinska sestra gospa Florence Nightingale se je zavedala, kaj pomeni izobrazba pri delu z bolniki, in kot ena prvih napisala več učbenikov za zdravstveno nego. Medicinske sestre, ki tako vztrajno zanikajo pomen izobrazbe in nenehno zagovarjajo izkušnje, blatijo tudi njeno ime in želijo izničiti pomembnost vseh, ki so veliko naredili za profesionalizacijo poklica medicinske sestre oziroma to še počnejo.

Med 20.000 medicinskimi sestrami različne stopnje izobrazbe, kolikor nas je v Sloveniji, nas je kar nekaj, ki se v določenih stvareh nismo strinjale oziroma smo imele manjše ali večje zamere do Zbornice-Zveze in regijskih društev, vendar smo to reševale z njimi in nam na misel ne pride, da bi blatile njihovo delo ali se celo spuščale na osebno raven, kot to počnejo vedno iste kolegice, ki se pojavljajo v medijih.

Tiste srednje medicinske sestre, ki vztrajno zagovarjajo samo izkušnje brez izobrazbe, pa sprašujemo: Zakaj zdravniki potrebujejo znanje in izkušnje za svoje delo in zakaj se kolegice ne zdravijo pri zdravnikih, ki imajo samo izkušnje?

Kar se tiče plačila srednjih medicinskih sester, ki delajo v intenzivnih terapijah, pa je treba povedati, da so že v osnovi razporejene v višji plačilni razred kot srednje medicinske sestre na drugih oddelkih. Strinjamo se, da so njihove plače prenizke, kar pa ne pomeni, da so plače diplomiranih medicinskih sester previsoke. Žal so se vsi spori pričeli s prevedbo plačnega sistema, ko smo bile diplomirane medicinske sestre prerazporejene v višji plačilni razred. Že star slovenski pregovor pravi, da se pri denarju ljubezen neha.

Spoštovane kolegice in kolegi, ali res ne razumete, da je politika tista, ki podpihuje nesoglasja, ker nas želi podrediti in na nas prihraniti? Medicinske sestre z znanjem je mnogo težje podrediti kot tiste, ki ga nimajo in svojo veljavo gradijo samo na izkušnjah, ubogljivosti in pridnosti. Prihraniti želijo pri nas in pri zdravju bolnikov. Če si bomo še naprej metali polena pod noge, ne bomo s tem naredili nič v dobro bolnikov niti nas samih.

Izključitev predstavnice zdravstvene nege iz Zdravstvenega sveta, ki je posvetovalni organ ministra, je samo prvi korak k popolni podreditvi medicinskih sester kapitalu in politiki varčevanja za vsako ceno. Manj izobražene medicinske sestre so zagotovo tudi cenejša delovna sila.

Parolo "Proletarci vseh dežel, združite se!" bi lahko za naše potrebe prevedli v: "Medicinske sestre vseh stopenj izobrazbe, združite se v dobro bolnikov in poklica!"

Zlata Rebolj, Boža Hribar