Motiv godcev, ki sva ga uporabila kot osnovo, je očiten hommage temu odličnemu slikarju, z očitkom pa gospod Bassin podcenjuje publiko, ki ji je podoba namenjena. Namesto da bi v motivu prepoznal svojevrstno interpretacijo, ki kvečjemu obuja Miheličevo dragoceno zapuščino, jo raje nasilno in brez preverjanja dejstev spravi v kontekst svojega članka. Motiv godcev je tako tehnično kot umestitveno interpretiran popolnoma na novo; nikakor ne gre za kopiranje ali okoriščanje, temveč za samostojen avtorski izdelek z dodano vrednostjo poklona.

Druga godba je festival s tradicijo kakovostnega glasbenega in drugega kulturnega programa, ki že dolga leta skrbno vlaga v svojo pojavnost. Precej neodgovorno je, da se je gospod Bassin lotil kritike tako površno in mimogrede, kar dokazuje že to, da ni niti preveril, kdo je podobo oblikoval.

Oblikovalca podobe, Žiga Aljaž in Žiga Artnak (Studio ŽAŽA)