Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih in drugih deležnikov – kupci, dobavitelji?
V podjetju vseskozi dajemo velik poudarek družbeni odgovornosti kot eni izmed ključnih vrednot. Še posebej veliko pozornost posvečamo kariernemu in osebnemu razvoju zaposlenih  ter njihovemu zadovoljstvu, zato se le - ti lahko vseskozi formalno ali neformalno izobražujejo. Zavedamo se, da so zaposleni tisti, ki prispevajo k rasti podjetja zato smo leta 2008 začeli s postopkom pridobitve Certifikata družini prijazno podjetje, od istega leta naprej pa smo vseskozi tudi med 101 najboljšim zaposlovalcem Slovenije v projektu Zlata nit. V podjetju dajemo velik poudarek tudi na bodoče kadre,  trenutno imajo 15  štipendistov na različnih nivojih rednega izobraževanja, kar predstavlja 35 odstotka  od vseh zaposlenih. S različnimi srednjimi šolami in fakultetami sodelujemo tudi na področju praktičnega izobraževanje dijakov in študentov tako strojne kot tudi drugih smeri. Kupci in dobavitelji nam zaupajo, da se bomo držali poštenih namenov poslovanja, da ne bodo imeli z nami morebitnih sporov pri plačevanju plačilnih obveznosti ter da bodo z nami poslovali v okviru medsebojnih dogovorov in rokov.

Kaj pa družbena odgovornost do okolja, torej lokalne skupnosti?
Družbeno odgovoren odnos z lokalno in širšo skupnostjo gradimo predvsem z raznimi sponzorstvi in donacijami,  tako finančnimi kot tudi materialnimi ter s tem  pomagamo pri izvedbi različnih prireditev, srečanj in podobno.

Kako skrbite za okolje z ekološkega vidika?
Na področju odgovornega odnosa do okolja podjetje aktivno skrbi za urejeno in čisto okolje. Dosledno ločujemo odlagamo odpadke ter sodelavce izobražujemo na področju varstva okolja, varnosti in zdravja, skrbimo tudi za urejenost podjetja in okolice. Pri vlaganju v novo tehnološko opremo pa dajemo velik poudarek dejstvu, da je ta do okolja prijazna.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji – v smislu, da s slednjimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni.
Vsem vpletenim poskušamo s svojimi dejanji pokazati, da je potreben partnerski odnos. S podjetji, ki so družbeno neodgovorna, sodelovanje takoj, ko je mogoče prekinemo. Zanesljivo bo čas naredil svoje in bodo ta podjetja morala svojo filozofijo spremeniti ali pa bodo propadla. Jim pa vsekakor povemo, da biti družbeno neodgovoren ni ravno odlika.

Bi pritrdili Tatjani Fink, glavni direktorici Trima, da bo neodgovorna podjetja izločila konkurenca? Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno na daljši čas? Izkušnje iz Slovenije nas učijo, da na kratek rok zagotovo je mogoče, kaj pa torej na dolgi rok?
Vsekakor bi ji pritrdili, je pa gospa pozabila povedati, da »novodobni slovenski menedžerji« prepogosto eno govorimo in drugo delamo. Kratek rok je pogosto ravno prav dolg, da si »novodobni menedžerji opomorejo« in uničijo podjetje. Na dolgi rok pa nam ostajajo razočarani brezposelni in dolgotrajne sodne obravnave brez družbeno odgovorno sprejemljivega epiloga. Kratek rok bi časovno težko opredelili,  lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let ali je celo daljši od desetletja.