Kristan se pri tem sklicuje na Virantov argument za ukinitev državnega sveta, da ne pomeni nobene "dodane vrednosti". Seveda pa ukinitev državnega sveta ne bi pomenila "samo" odpravo določenih motenj v zakonodajnem postopku, ampak bi pomenila znižanje ravni parlamentarne demokracije, je pojasnil Kristan in dodal, da je dvodomnost po definiciji sestavina parlamentarne demokracije.

Zakonodajni postopek je po njegovih besedah v dvodomnih parlamentarnih sistemih demokratičnejši, kot je v enodomnih. Gre za ureditev, ki je sicer bolj zapletena in tudi dražja, vendar pa zagotovi večjo demokratičnost odločanja, kar je predvsem pomembno za zakonodajno funkcijo, je prepričan Kristan.

"Pri državnem svetu, ki je sestavljen iz petih interesnih skupin, gre za to, da prinaša v zakonodajni postopek posebne poudarke iz baze teh interesnih skupin, lahko bi rekli, da pomeni dodatni reflektor v procesu iskanja pobud, zahtev in kritike svoje baze, kar se potem realizira v stališčih državnega sveta v okviru zakonodajnega postopka," je pojasnil nekdanji predsednik državnega sveta.

Po njegovem mnenju gre za odpiranje dilem in za predloge za boljše zakone. "To je tista 'dodana vrednost' državnega sveta, ki je Virant noče priznati," je poudaril Kristan.