V času druge svetovne vojne je v Vilni napisal prvo različico svojega najpomembnejšega romana Baltaragisov mlin, ki spada med temelje litovske literature. Roman se napaja iz mitologije litovske vasi in univerzalne evropske zgodbe o sklepanju dogovora s hudičem ter o poskusu, da bi se preigralo naravne in nadnaravne sile. To je tudi tretji litovski roman, ki ga lahko prebiramo v slovenščini, prevedel in s spremno besedo opremil ga je Klemen Pisk