Prevajanje Slave vojvodine Kranjske v slovenščino po štirih letih končano Zavod Dežela Kranjska je predstavil izdajo slovenskega prevoda Slave vojvodine Kranjske, znamenitega dela Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je leta 1689 izšlo v nemščini v Nürnbergu. Prevedli so ga Božidar, Doris in Primož Debenjak, ki so se s tem ukvarjali štiri leta. Prve tri knjige so že izšle, četrta izide jeseni, skupaj pa bodo obsegale več kot 3500 strani velikega formata. Peti zvezek - to bo Studia Valvasoriana, ki bo vsebovala kazala in študije strokovnjakov z različnih področij - načrtujejo oktobra prihodnje leto.