Medtem je z romani prek pretanjenih pisateljsko-prevodnih postopkov seznanjal angleško govoreči svet z družbeno dinamiko barvitega otoka, kot v spremni besedi zapiše prevajalec romana Urban Belina. Ebejerjevo pripovedno prozo lahko danes plodno interpretiramo skozi postkolonialno optiko, saj odraža nekatere tematske konstante malteškega romanopisja, izvemo na založnikovi spletni strani. V prevedenem romanu prepleta preteklost in sedanjost: skozi zgodbe o okoljevarstvenem in duhovnem podvigu malteških vaščanov razkriva posledice slepe vere v napredek.