Alarmanten je podatek, da dva odstotka 11-letnikov pije alkoholne pijače enkrat na teden, je povedala Vesna Kerstin Petrič z ministrstva za zdravje. Na regijski konferenci Problematika alkohola v Pomurju so med drugim tudi pojasnili, da je kar 88 odstotkov pomurskih petnajstletnikov v zadnjem letu pilo alkohol, na ravni države pa je ta delež za odstotek nižji. V zadnjem letu je bil v tej populaciji višji tudi delež pijanih, saj je bilo teh v Pomurju 50 odstotkov, v preostali Sloveniji v povprečju 43 odstotkov, v drugih evropskih državah pa 39 odstotkov. Med udeleženci maturantskih izletov v letu 2007 je vsak dan pilo alkohol 53 odstotkov deklet in 72 odstotkov fantov. Kar 84 odstotkov maturantov je popilo več kot pet alkoholnih pijač, do slabosti in izgube spomina se je napilo 36 odstotkov maturantov, pomoč drugih pa je zaradi opitosti potrebovalo 21 odstotkov maturantov. Kar četrtina smrti v obdobju 15 do 19 let starosti je povezana z alkoholom.

Slovenci smo tretji med državami Evropske unije po cirozi jeter, alkohol pa je tudi peti razlog umrljivosti v Sloveniji. V letu 2010 je bil kar pri 30 odstotkih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom prisoten alkohol, lani je odstotek padel na 20.

Verjetno je temu botrovala strožja prometna zakonodaja, po raziskavah WHO k izboljšanju prispevajo ukrepi, kot so dvig trošarin in posledično cene alkoholnih pijač, uvedba licenc za prodajo alkohola, časovna omejitev prodaje alkohola in omejitev prodaje za mladoletne ter prepoved oglaševanja alkohola in alkoholnih pijač.