Ljubljana V Stari mestni elektrarni bo nocoj svetovna premiera gledališko-plesnega dogodka Men & Mahler, ki v Ljubljani gostuje kot del programa Glej čez mejo Gledališča Glej. Predstavo je zasnoval danski koreograf Palle Granhoj, a je nastala v tesnem sodelovanju z nastopajočimi (Bill Eldridge, László Fülöp, Áron Darabont Leon, Tomasz Ciesielski, Mikolaj Karczewski, Tomás Danielis, Aureliusz Rys, Petras Lisauskas, Dorte Petersen), ki so v zadnjih treh tednih ustvarjali v Ljubljani. Za produkcijo sta poskrbeli danska organizacija Granhoj Dans in mreža DNA (Development of New Art), ki združuje gledališke in plesne institucije iz vzhodne Evrope, zato so bili nastopajoči izbrani na posebnih mednarodnih avdicijah. Plesalci tako prihajajo iz Poljske, Slovaške, Madžarske, Litve in Nizozemske, pridružila pa se jim bo še danska pevka.

Osnovna elementa, ki ju združuje predstava, sta gibalni eksperiment in vokalna priredba Mahlerjeve glasbe. "Gre za izredno hrepenečo glasbo, ki močno izraža človekovo osamljenost, to pa je v nasprotju s tistim, kar si predstavljamo kot 'moško'. Dve tako močni opoziciji sta že dovolj, da spodbudita ustvarjanje," je osnovni navdih za uprizoritev predstavil koreograf Palle Granhoj.

Predstavo bo močno zaznamovala Granhojeva avtorska tehnika ustvarjanja s plesalci, ki jo imenuje obstruction technique, kar bi lahko prevedli kot tehnika omejevanja plesalcev. Koreograf plesalcem onemogoči izvajanje določenih gibov, s čimer jih prisili, naj spontano in intuitivno odkrijejo nov telesni izraz. "Do določenih rešitev pridemo popolnoma slučajno in nenačrtovano. To je način, da se prepustimo slučajnosti kot umetniškemu vodilu", meni Granhoj. ik