Proizvodnja visokospecializirane medicinske opreme in najsodobnejših merilnih instrumentov temelji predvsem na razvijanju pionirskih izumov, osnovanih na tehnoloških rešitvah. Poljaki so že od nekdaj strokovnjaki za iznajdljivost. Tehnološki razvoj, nudenje bolj celostne pomoči pacientom, širok dostop do novih oblik zdravljenja, preventiva in reševanje človeških življenj temeljijo na ustrezni izrabi neverjetno širokih dosežkov poljske znanosti.

So vodilni proizvajalci kriokomor, stetoskopov, ultrazvočnih naprav in elektrokardiografskih instrumentov po Dopplerjevi ehokardiografski tehnologiji, nadvse natančnih kirurških instrumentov.