Poljski se je uspelo uvrstiti v skupino držav, ki veljajo za vodilne v farmacevtski in biotehnološki industriji na svetu. Njeni znanstveniki se spoznajo na naravo svojega raziskovanja in razvojnih del, torej na združevanje virov znanja in na njihovo veščo uporabo. Dolgoletne izkušnje in umetnost interdisciplinarnega mišljenja vodijo do izvirnih in popolnoma novih rešitev. Kar se tiče biotehnologije, se najbolj dinamično razvijata njeni dve veji, tako imenovana bela in rdeča biotehnologija. Prva, ki temelji na analizi bioloških procesov, glavno pozornost namenja razvoju posebnih kemijskih spojin, ki se na veliko uporabljajo v industriji. Rdeča biotehnologija oziroma biotehnologija, povezana z medicinskimi procesi, pa temelji na adaptaciji znanstvenih dosežkov iz molekularne biologije, tehnologije protiteles in rekombinantne DNK. Obe znanstveni veji močno spodbujata rast poljskega farmacevtskega sektorja, kar še zlasti velja za razvoj bioloških zdravil.