Ker vemo, da je situacija na Kočevskem slaba, smo skušali z iskanjem drugih finančnih virov čim manj obremeniti porabnike. A če ne bomo pravočasno poskrbeli za obnovo omrežja, se zna zgoditi, da bo najdražja tista voda, ki je ne bo ali pa ne bo dobra za uživanje," ukrep pojasnjuje direktor kočevskega Hydrovoda Antun Gašparac.

Še najbolj bodo podražitve občutili tisti, ki zdaj plačujejo najmanj, torej gospodinjstva. Takih, ki za vodo mesečno odštejejo manj kot 10 evrov, je v občini Kočevje kar 66 odstotkov, še 26 odstotkov pa jih plačuje manj kot 20 evrov. Po povišanju pa bo slika precej drugačna, saj bo povprečni porabnik namesto osmih odštel 14 evrov, večji porabnik v kmetijstvu pa 151 namesto dosedanjih 113 evrov. Le dva evra več bodo plačali večji industrijski porabniki, slabih 50 evrov manj pa bo moral poravnati največji kočevski porabnik vode.

Ker pa cen zaradi državne zamrznitve ne smejo dvigniti še vsaj do 28. avgusta, naj bi bil novo potrjeni sklep občinskih svetnikov preventivne narave. "V preteklosti so državne odmrznitve cen trajale zelo kratek čas, zato smo zaradi vseh potrebnih postopkov zamujali z uveljavljanjem cen, ki bi dejansko pokrile vse stroške," dodaja Gašparac. Podjetje sicer skuša zamujeno popraviti s pridobivanjem kohezijskih sredstev, s katerimi so delno obnovili omrežja v Ribnici, Sodražici in Kostelu, a podražitve so - tako pristojni - kljub temu neizogibne.

Občina Kočevje je v proračunu del sredstev sicer namenila subvencioniranju omrežnine gospodinjskim odjemalcem, ob novih cenah in 45-odstotni subvenciji pa bi morala Hydrovodu za pokritje stroškov zagotoviti še 83.000 evrov. Samo najem infrastrukture, ki je bistveni del omrežnine, podjetje stane 260.000 evrov na leto, ker cena ostaja enaka ne glede na količino prodaje, pa si v podjetju želijo - večje porabe vode. Vendar pa s slednjo Kočevci v zadnjih letih vse bolj previdno ravnajo, podjetje je lani prodalo 1,7 milijona, leta 1986 pa kar 2,6 milijona kubičnih metrov vode. "Ljudje postajajo bolj osveščeni in na primer za zalivanje vrtov uporabljajo deževnico.

Ker se je poraba vode v gospodinjstvih zmanjšala za 4 odstotke, v gospodarstvu pa za 18 odstotkov, so prihodki iz tega naslova manjši, na drugi strani pa so se dvignile cene parametrov, ki vplivajo na cene vode," še pravi Gašparac.