Skupščina smučarske zveze bo torej v torek, 3. julija, ob 17. uri v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani. Na dnevnem redu skupščine je obravnava poročila o delu v sezoni 2011/2012, revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 in poročila nadzornega odbora, imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2012, poročila predsednikov vseh zborov za sezono 2011/2012, programskih ciljev in načrtov disciplin za sezono 2012/2013 ter poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za svetovni pokal za sezono 2011/2012.

Skupščina bo v znamenju volitev novega predsednika

Redna letna skupščina pa bo tudi volilna. Volitve novega predsednika zveze so uvrščene sicer šele na rep bogatega skupščinskega sporeda, kot 13. točka od skupno 15, čeprav bo nedvomno volitvam namenjena osrednja pozornost javnosti. Pred volitvami novega bo skupščina morala podeliti razrešnico prejšnjemu predsedniku, vendar pa pri tem ni pričakovati težav, saj je Lovše nepreklicno odstopil.

Izvršilni odbor SZS se je v torek seznanil z Lovšetovim odstopom in se v celoti ogradil od dogodkov na kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Južni Koreji. Lovše funkcije predsednika v odstopu ne bo opravljal, do volilne skupščine ga bo nadomeščal podpredsednik smučarske zveze Smrekar, sicer višji izvršni direktor v hrvaški skupini Atlantic Grupa in član uprave družbe Droga Kolinska.

Do 22. junija čas za predlaganje kandidatov

Kandidacijski postopek za predlaganje kandidatov za predsednika se bo iztekel 22. junija, kandidature lahko predlagajo smučarski klubi in društva, kandidat pa mora biti član smučarske zveze s plačano članarino. V pozivu za predlaganje predsedniških kandidatur je tudi navedeno, da morajo kandidati h kandidaturi predložiti življenjepis, podpisano soglasje h kandidaturi ter program delovanja zveze za naslednje dveletno obdobje do konca olimpijskih iger v Sočiju, s poudarkom na zagotavljanju finančnih virov.

Lovšetov odstop je bil neposredno povezan z zelo burnimi južnokorejskimi dogodki, med katerimi smučarski zvezi ni uspelo s kandidaturo Planice za svetovno prvenstvo v smučarskih skokih, nordijski kombinaciji in smučarskih tekih leta 2017, ki bo na podlagi odločitve predsedstva Mednarodne smučarske zveze v Lahtiju. Prav neuspeh kandidature, za katerega se je Lovše čutil osebno odgovornega, je bil osrednji razlog za njegov nepreklicni odstop s položaja predsednika po nekaj več kot dveh letih na čelu krovne slovenske smučarske organizacije. Odstopno izjavo je podal v Južni Koreji, po glasovanju o organizatorju nordijskega SP ter po šokantnih vesteh o domnevno neprimernem Lovšetovem vplivanju na člane predsedstva Fisa ter domnevnih grožnjah vodilnim predstavnikom mednarodne smučarske organizacije. Lovše sicer ves čas ostro zanika navedbe, da bi na kongresu komurkoli grozil ali se kako drugače neprimerno vedel.