V obeh družbah so znova izrazili prepričanje, da so izpolnili vse pogoje za poroštvo za posojilo Evropske investicijske banke za gradnjo šestega bloka termoelektrarne (Teš 6), določene s strani vlade, medtem ko je minister Černač danes po seji vlade spet zatrdil, da v Tešu teh pogojev še niso izpolnili.

Po ministrovi oceni bi bilo prav, da tisti, ki je "te stvari vodil in jih pripeljal v neko slepo ulico, tudi prevzame odgovornost za to". "Naš bistven cilj je, da zagotovimo, da se bo projekt izvajal in zaključil na tak način, da ne bo nastala škoda in da ne bodo nastali dodatni stroški," je poudaril.

"Je pa seveda pri tem največja odgovornost na vodstvu projekta, ki je v enem od aneksov celo podpisalo klavzulo, da v kolikor do 20. maja državno poroštvo, na katerega nimajo vpliva, ne bo sprejeto, prevzame Teš vso odgovornost in vse sankcije s tega naslova," je še dejal po seji vlade.

V HSE in Tešu so v odzivu na te besede zapisali, da se ne čutijo in niso odgovorni za škodo, ki bo nastala v primeru prekinitve pogodbe s francoskim dobaviteljem Alstomom. Ob tem zagotavljajo, da so storili vse, kar je v njihovi moči in pristojnosti, da do tega ne bi prišlo.

Kot nadaljujejo, sta Teš in HSE v zadnjem času z namenom pospešitve postopkov za izdajo poroštva za Teš 6 poslala pristojnim ministrstvom več dokumentov, s katerimi sta pojasnila, na kakšen način bodo realizirani sklepi vlade v zvezi z odobritvijo poroštva.

V družbah ponavljajo, da morajo biti do 31. julija izpolnjeni vsi pogoji za črpanje kredita EIB v vrednosti 440 milijonov evrov, v nasprotnem primeru pa to pomeni suspenz pogodbe z Alstomom in po najoptimalnejšem scenariju povzročitev do šestmesečnega zamika pri izvedbi projekta ter posledično tudi njegovo podražitev.

To pa bi povzročilo neizpolnjevanje dveh pogojev vlade glede znižanja vrednosti in termina realizacije projekta v sladu s sprejetim terminskim načrtom, ki sta trenutno izpolnjena.

V HSE in Tešu še pravijo, da sta sedanji vodstvi družb projekt prevzeli na točki, ko so bile podpisane že vse glavne pogodbe in je bil že globoko v izvajanju. Prav tako so že bila pridobljena vsa pomembnejša soglasja za njegovo financiranje.

Ob tem zagotavljajo, da sta vodstvi od prihoda na položaj sprejeli vrsto ukrepov za kakovostno in pregledno izvedbo projekta, katerega cena skupaj z montažo po njihovih zagotovilih ne bo presegla 1,3 milijarde evrov.

Černač: Zamenjava nadzornikov HSE in Teš je stvar skupščine

Termoelektrarna Šoštanj (Teš) do danes po besedah ministra za infrastrukturo in prostor Zvonka Černača še ni izpolnila pogojev, ki jih je v zameno za državno poroštvo za Teš 6 postavila vlada. Glede morebitnih menjav nadzornikov HSE in Teša, če pogoji ne bodo izpolnjeni, pa minister odgovarja, da je to stvar skupščine.

"Dosedanje vodenje projekta in podpisani aneksi v letu 2011, mislim, da so bili trije, me ne prepričajo, da je bilo vodenje tega projekta najbolj gospodarno," je na današnji novinarski konferenci po seji vlade poudaril Černač.

Po njegovi oceni bi bilo prav, da tisti, ki je "te stvari vodil in jih pripeljal v neko slepo ulico, tudi prevzame odgovornost za to". "Naš bistven cilj je, da zagotovimo, da se bo projekt izvajal in zaključil na tak način, da ne bo nastala škoda in da ne bodo nastali dodatni stroški," je poudaril.

"Je pa seveda pri tem največja odgovornost na vodstvu projekta, ki je v enem od aneksov celo podpisalo klavzulo, da v kolikor do 20. maja državno poroštvo, na katerega nimajo vpliva, ne bo sprejeto, prevzame Teš vso odgovornost in vse sankcije iz tega naslova," je dejal. Ocenil je, da je to "zelo problematična določba".

Govoric je ogromno

Minister je znova zavrnil namigovanja, da naj bi šlo pri nepodelitvi poroštva za neke vrste pritisk na SD za podporo fiskalnemu pravilu ali drugim projektom. "Teh govoric je ogromno, tudi teh zadnjih, ki so, ne samo neutemeljene, ampak na nek način tudi nedostojne, da naj bi se poroštvo neobravnavalo, ker naj bi bil interes posameznih podjetniških lobijev, ki so blizu SDS, da se to ne zgodi," je dejal.

Ob tem je dodal: "Prej bi rekel, da je bilo v preteklih letih nasprotno res. Da je bil tisti, za katerega se je javno vedelo, da je simpatizer SDS ali da podpira SDS, kljub temu, da je bil konkurenčen, omejen pri pridobivanju kakšnih poslov samo iz tega razloga".

Minister je zavrnil tudi govorice, da naj bi se pogovarjal o zasedbi vodilnih mest v HSE in Gen Energiji.

Po ministrovem mnenju gre za pomemben projekt, tudi projekt, ki je na točki, ko ni več na voljo nekih dobrih scenarijev. "Zaradi tega mislim, da je na eni strani vlada, na drugi strani pa ministrstvo, doslej ravnalo maksimalno odgovorno," je ocenil.

Ni izpolnjenih pogojev

Kot je pojasnil, do danes Teš še ni izpolnil pogojev, ki jih je v zameno za poroštvo za Teš 6, s katerim bi država jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicijske banke, postavila vlada.

"Še vedno ne vemo, jasno in transparentno, za koliko in na katerih postavkah se je znižala vrednost projekta," je poudaril in pojasnil, da to, s čimer razpolaga, ni znižanje vrednosti projekta.

Če se iz nekega investicijskega programa del investicije črta in se ga zbriše, to ne pomeni pocenitve, je dejal in dodal, da je bila upravna stavba zgrajena - če se jo da ven iz programa, ne pomeni, da je zaradi tega investicija cenejša, nekaj podobnega je po njegovih besedah tudi s posameznimi drugimi stroški.

Ravno tako še vedno ni znan strošek montaže. "Ko smo se začeli ukvarjati s tem problemom, smo dobivali informacije, da ta znesek ne bo presegel 100 milijonov evrov, tudi sam sem temu verjel. Vendar danes, po več kot treh mesecih, še vedno ne vemo, koliko bo to, ali bo to 100, 150 ali 200 milijonov evrov," je povedal.

Po njegovih pojasnilih je bil 30. maja podpisan aneks k pogodbi med HSE, Tešem in Premogovnikom Velenje o ceni premoga, vendar pa je v njem določba, da stopi v veljavo, ko ga potrdijo nadzorni sveti vseh treh podpisnikov. "Nimam informacije, da je bilo to storjeno. Tudi cena - 2,25 evra na gigajoul - je oblikovana tako, da se jo lahko kadarkoli med izvajanjem pogodbe, vsako leto, praktično spremeni," je izpostavil.

Ob tem je dodal, da je Premogovnik Velenje napovedal, da bo tako pogodbo, v kolikor bo ta podpisana, izpodbijal kot škodljivo, češ da ne zagotavlja vrednosti stroškov izkopa tega premoga.

"Kar nekaj problemom torej, ne za ministra, ampak za vodstvo projekta. Moja odgovornost pa je, da poslanci, ko bodo odločali o predlogu zakona o poroštvu v drugi in tretji obravnavi, dobijo jasne odgovore na vsa ta vprašanja in da so v naprej seznanjeni z morebitnimi riziki te investicije," je dejal in spomnil, da je že ob prvem branju predloga zakona v DZ povedal, da v kolikor jasnih odgovorov in izpolnitve pogojev ne bo, potem tega zakona ni mogoče sprejeti.

Minister Černač tudi težko reče, ali bi bil morebiten vstop kakšnega partnerja v HSE alternativa za poroštvo za Teš 6. "Bojim pa se, da je verjetno malo pozno za tako radikalno spremembo odločitve," je še ocenil.