Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prejšnji teden v ustavno presojo poslala tri člene zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na izplačilo letošnjega regresa javnim uslužbencem, prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in varovano plačo. Ustavnemu sodišču je predlagala tudi zadržanje teh členov.

V ZSSS zakonu očitajo, da se bo prejemnikom varovane plače plačilo dejansko znižalo bistveno več, kot se bo plača znižala ostalim javnim uslužbencem, zato se postavlja vprašanje enakosti pred zakonom. V sindikatu ministrstva za obrambo, ki se je pridružil pobudi za ustavno presojo, pa menijo, da določilo glede varovanih plač jemlje že pridobljene pravice, poleg tega pa se bodo prejemnikom varovanih plač plače znižale več kot ostalim javnim uslužbencem.

Vlada je na današnji seji sklenila, da omenjeni člen ni v neskladju z določbami ustave, saj ne ureja pravic za nazaj, temveč le za naprej in vzpostavlja enako plačilo za enako delo oziroma vzpostavlja enakost. Dodali so, da prav tako ne gre za neskladnost s 66. členom ustave, ki ureja organiziranje in ureditev sistema zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, torej varstvo pravnega položaja delavca in ne višine plače.

Zato se vlada tudi ne strinja z zadržanjem izvajanja tega člena zakona za uravnoteženje javnih financ, saj da ni izpolnjen zakonsko določen pogoj nastanka težko popravljivih škodljivih posledic.