S sprejemom zakona po nujnem postopku bi lahko Nova Ljubljanska banka (NLB) pravočasno izpeljala dokapitalizacijo, o kateri bodo delničarji določali 27. junija.

Največja slovenska banka se mora namreč skladno z zahtevami evropskega bančnega regulatorja EBA in Banke Slovenije dokapitalizirati najpozneje do 30. junija, in sicer za toliko, da bo dosegla vsaj devetodstotno kapitalsko ustreznost.

Skladno z rešitvami novele zakona o bančništvu banka izda t.i. pogojno zamenljive obveznice (Contingent Convertible Bond - Co Co obveznice), ki se pod določenimi pogoji - če denimo kapital banke pade pod sedem odstotkov ali če nastopi nek določen datum - konvertirajo v kapital banke.

Po Šušteršičevih besedah izdajo hibridnih instrumentov kot neki prehodno rešitev pri dokapitalizaciji bank dopušča tudi EBA. Prehodna rešitev v tem primeru velja do konca letošnjega leta.

"Če bo novelo potrdil tudi DZ, bo omogočena izdaja t.i. pogojno zamenljivih obveznic, s katerimi bi lahko pridobili dodatno prehodno obdobje, da v celoti zaključimo zgodbo z iskanjem zasebnih investitorjev," je dejal finančni minister in dodal, da je precej verjetno, da bo država uveljavila to prehodno rešitev.

Za možnost izdaje Co Co obveznic se je vlada odločila zaradi zaostrenih razmer na trgu in zato, ker se s potencialnimi dokapitalizatorji (še) ni uspela dogovoriti za nakup novoizdanih delnic NLB.

Glede sodelovanja zasebnih investitorjev pri dokapitalizaciji NLB sicer nekaj dogovorov po Šušteršičevih besedah je. "Pričakujemo, da bodo v teku naslednjega tedna ali v teku dveh tednov te dogovore predstavili," je pojasnil.

Ob tem je finančni minister dodal, da pogovori z Evropsko banko za obnovo in razvoj potekajo, da pa so jih zaradi nekaj odprtih vprašanj, ki jih do zdaj niso uspeli doreči, nekoliko upočasnili.

O odkupu Co Co obveznic se je vlada po Šušteršičevih besedah pogovarjala tudi s solastnico NLB, belgijsko KBC. Več o teh pogovorih minister ni razkril. Na vprašanje, ali je med kupci Co Co obveznic lahko poleg obstoječih lastnikov še kdo, pa je dejal, da je to stvar dogovora.

Kot je še poudaril Šušteršič, se država z nakupom Co Co obveznic ne bo dodatno zadolžila. "Mogoče bo uporabiti sredstva, ki so že v bankah, torej zadolževanje, ki je bilo v preteklih letih že narejeno. To ne bo pomenilo novega zadolževanja države," je zatrdil minister.

Vlada se medtem ni odločila zvišati prevzemnega praga pri bankah na 50 odstotkov, o čemer je tekla razprava v preteklih dneh, saj je ugotovila, da to z vidika konkretnih dokapitalizacij ni nujno potrebno. Prevzemni prag tudi pri bankah tako ostaja pri 33 odstotkih.