Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v.d. dekana opozoril na vsebino členov zakona o delovnih razmerjih, po katerih mora delodajalec zagotavljati zaposlenim varne delovne razmere, varovati in spoštovati delavčevo zasebnost ter varovati dostojanstvo delavca pri delu. Pri tem se mora delodajalec vzdržati vsakršnih dejanj, ki bi za delavce predstavljala trpinčenje ali druge oblike nasilja na delovnem mestu, dodajajo.

Sviz obenem opozarja na nezakonitost imenovanja Drevenška

Drevenška so v pismu opozorili tudi na kršitev omenjenih določb "z grožnjami zaposlenim z odpovedjo pogodb o zaposlitvi, drugimi grožnjami, šikaniranjem in podobnim" ter ga seznanili s sankcijami, ki jih zakonodaja predvideva ob navedenih kršitvah.

V Svizu obenem opozarjajo na nezakonitost imenovanja Drevenška, "ki je posledica v nasprotju s Statutom Univerze na Primorskem preklicanega razpisa za izvolitev novega dekana".

Drevenška je za v.d. dekana FHŠ za obdobje do največ enega leta v začetku aprila imenoval rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič. To se je zgodilo po tem, ko je Marušič konec marca razrešil dotedanjo dekanjo Vesno Mikolič.

Nadomestil je Mikoličevo

Mikoličeva je pozneje po zagovoru pri delodajalcu prejela tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi hkrati s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za mesto izrednega profesorja v obsegu 33 odstotkov delovnih obveznosti, ki jo je tudi sprejela.

Bivši dekanji so očitali nesposobnost organiziranja študijskega procesa v skladu s finančnimi zmožnostmi ter kršitev pristojnosti pri naročilu odvetniških storitev oziroma domnevno ponarejen podpis rektorja za pooblastilo odvetniški pisarni. Poleg tega naj bi bila Mikoličeva odgovorna za nenamensko porabo javnih sredstev za stroške reprezentance, kosil in pogostitev v skupni vrednosti več kot 2800 evrov.

Mikoličeva je očitke zavrnila, njen odvetnik pa je še pred imenovanjem Drevenška napovedal izpodbijanje vseh rektorjevih odločitev in vložitev odškodninskih tožb.