Izdajatelja, ki medija ne registrira, lahko skupaj z odgovornimi osebami inšpektorat za kulturo in medije oglobi ali mu celo prepove izdajanje publikacije. SDS je v postopku, ki ga je pred leti sprožilo takratno ministrstvo za kulturo, sicer zatrjevala, da njihova spletna stran ne vsebuje vseh programskih vsebin, ki jih določa zakon o medijih, vendar je višje sodišče pritrdilo stališču okrajnega sodišča, da vendarle gre za medij.

SDS je s tem, ko svoje spletne strani ni vpisala v razvid medijev, kršila določbo zakona o medijih, zato ji je sodišče naložilo plačilo 834 evrov, prav tako je oglobilo odgovorni osebi.

Predsednik SDS Janez Janša je že plačal 333 evrov globe, plačilo istega zneska pa je sodišče določilo tudi Jerneju Lampretu, ki je bil v času, ko je bil prekršek storjen (torej najmanj 21. oktobra 2008 dalje) zakoniti zastopnik SDS, še poroča Delo.