Vse zavarovalnice so zato že napovedale povišanje premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prva pa bo premijo že s 1. julijem za štiri evre povišala največja izmed treh zavarovalnic, Vzajemna.

Predsednica uprave zavarovalnice Vzajemna Milojka Kolar Celarc pravi, da bodo imeli do konca letošnjega leta slabih 23 milijonov evrov dodatnih stroškov. Poudarila je, da so dvig premije izračunali "skrbno", podražitev pa predstavlja "nujen, minimalen dvig za izravnano poslovanje zavarovalnice". Premije so morali podražiti čim prej, saj je zakon za uravnoteženje javnih financ začel veljati s 1. junijem in zavarovalnice že dobivajo bistveno višja doplačila za zdravstvene storitve, zato bi vsako odlašanje s podražitvijo pomenilo grožnjo za še višjo podražitev, je zatrdila. Zavarovalno premijo bodo v "najkrajšem možnem času" povišali tudi v zavarovalnici Adriatic Slovenica, je povedal izvršni direktor za področje zdravstvenih zavarovanj Ivan Gracar. Za koliko in kdaj natančno, še ni znal oceniti, konkretne številke bodo predstavili v naslednjih dneh. Enako napovedujejo tudi v zavarovalnici Triglav.

Medtem ko na zavarovalnicah poudarjajo, da bodo z varčevalnimi ukrepi imeli le dodatne stroške, pa so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije spomnili, da bodo zavarovalnice po drugi strani tudi marsikateri strošek prihranile, saj se je z začetkom maja za tri odstotke znižala cena nekaterih zdravstvenih storitev, za šest odstotkov cena zdravil, znižala pa se je tudi cena medicinsko-tehničnih pripomočkov. Vsa ta znižanja bodo imela predvsem pozitivne učinke na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in bodo pomembno ublažila 5-odstotno povišanje deležev v breme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so povedali. "Povišanje premij je prenagljeno, saj bodo finančni učinki znižanja cen zdravstvenih storitev uveljavljeni predvidoma junija, zato bodo dejanski realni podatki o povišanih odhodkih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znani v naslednjih dveh ali treh mesecih," so

zapisali. Tudi minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je v minulem tednu še sklepal, da se bodo verjetno zavarovalne premije povišale le minimalno, največ za tri evre in mesec ali dva po uveljavitvi interventnega zakona, je včeraj potezo Vzajemne obsodil. Prav bi bilo, je rekel, da bi zavarovalnice o dvigu premij odločale na osnovi dejanskih stroškov, ki jih bodo prinesli varčevalni ukrepi, ter na zavarovalnice apeliral, naj upoštevajo tudi prihranke iz preteklih let.

Na zavarovalnicah se s tem ne strinjajo in zagotavljajo, da bi imeli na Vzajemni od 3,5 do 4 milijone evrov manka na mesec, če premij ne bi povišali, na zavarovalnici Adriatic Slovenica pa med 1 in 1,1 milijona evrov, je ocenil Gracar (ki je bil do začetka maja še član uprave na zavarovalnici Vzajemna). Kolar-Celarčeva včeraj ni znala niti približno povedati, koliko je prihrankov iz minulih let, ki jih je omenil minister za zdravje, kljub temu pa je zatrdila, da so vse že upoštevali v novem izračunu pri dvigu premij. Če pa se bo izkazalo, da bo v zdravstvu prihodkov več, kot je predvideno, bodo premije spet znižali, je zatrdila. "Res je, da je prišlo v preteklih letih do nižanja nekaterih cen, vendar pa je sočasno s tem že julija 2009 prišlo do povišanja odstotnih deležev doplačil s 75 na 90 odstotkov, tako da je bil učinek znižanj ne samo izničen, temveč so izdatki za doplačila celo narasli," pa je dodala Urša Manček, pomočnica predsednika uprave na zavarovalnici Triglav.