"Situacija je alarmantna"

"JAK je svojo dejavnost ustavila v trenutku, ko je program za leto 2012 v polnem zagonu, publikacije pa v zaključnih izvedbenih fazah," pravi vodja Založbe ZRC SAZU Aleš Pogačnik. Razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v tekočem letu je namreč že zaključen, založniki pa so v začetku aprila z JAK podpisali pogodbe. Te so določale, da se višina odobrenih sredstev lahko naknadno spremeni zaradi finančnih ukrepov in sprememb državnega proračuna, a so obenem od založnikov zahtevale, naj program zaključijo do konca leta, pojasnjuje Pogačnik.

V Založbi ZRC SAZU so zato nadaljevali redno dejavnost in izdali že tri od 27 monografij, ki naj bi bile podprte z državnimi sredstvi. V izvedbo so vložili lastna sredstva in, glede na to, da imajo podpisano pogodbo, še vedno upajo na vsaj delno povrnitev. "Čeprav JAK ne sofinancira vseh publikacij naše založbe in tudi ne v celoti, saj dodatna sredstva pridobivamo iz drugih virov in trga, lahko kot največji založnik znanstvenega tiska v Sloveniji že zdaj rečemo, da bomo morali število predvidenih naslovov znatno zmanjšati," opozarja Pogačnik.

Tudi Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je lani izdala dvajset monografij s pomočjo državnih sredstev, je letos v podobnem položaju kot ZRC SAZU. Njihova situacija se jim zdi še toliko bolj "alarmantna", ker je "v prihodnje predvideno znatno zmanjšanje sredstev Univerzi", sporoča vodja založbe Matevž Rudolf.

Posledice bodo daljnosežne

Vprašanje, ki pesti založnike, je tudi, katera institucija bo, če sploh, prevzela nadaljnjo skrb za sofinanciranje slovenskega znanstvenega tiska. Vodja založbe Annales Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem Vida Rožac Darovec meni, da znanstvene knjige ne gre prepustiti trgu, saj "založniška dejavnost na področju znanosti razpolaga z zelo skromnim trgom in ne more pokriti stroškov s prodajo knjig". Hermina Krajnc iz Založbe Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani k tej tezi dodaja, da za znanstveno knjigo kljub temu obstaja veliko zanimanje, posebej če je prosto dostopna. "V pol leta, kar so naše elektronske knjige dostopne v iBookstore, je bilo več kot 2000 odvzemov prosto dostopnih znanstvenih knjig Založbe FDV, kar kaže na veliko zanimanje, še zlasti, če upoštevamo, da so te knjige trenutno dostopne le lastnikom Applovih bralnih naprav." V istem času pa so prodali manj kot deset elektronskih znanstvenih knjig in bodo v primeru ukinitve sofinanciranja prisiljeni program zmanjšati za polovico.

Posledice prenehanja dejavnosti JAK so sicer širše, kot se na prvi pogled zdi, saj ne vplivajo le na konkretne založniške programe, temveč tudi na "slovensko znanstveno-raziskovalno delo, ne nazadnje tudi na slovensko knjigo oziroma slovenski jezik", še opozarja Aleš Pogačnik. ik, pim