Računsko sodišče je pri reviziji poslovanja Slovenskih železnic v lanskem prvem polletju ugotovilo nekatera negospodarna ravnanja. Izpostavilo je zlasti sklenitev sodne poravnave, s katero je družba prenesla lastništvo zemljišč Ob zeleni jami na Železniško gradbeno podjetje, in prenos lastništva nepremičnin na Železniški zdravstveni dom.

Na Slovenskih železnicah so takoj po ugotovitvah iz revizije poslovanja zagotovili, da bodo v roku izvedli popravljalna ukrepa. Računsko sodišče je zdaj oba ukrepa za odpravo nesmotrnosti ocenilo kot zadovoljiva, so sporočili iz železnic.

Slovenske železnice so 4. februarja ministrstvo za infrastrukturo in prostor pozvale k dogovoru za parcelacijo zemljišč za dokončno določitev javne železniške infrastrukture na zemljiščih, ki so bila uporabljena za gradnjo javne železniške infrastrukture.

Z dnem 31. december 2011 pa so Slovenske železnice v svojih poslovnih knjigah prenehale izkazovati dolgoročno finančno naložbo v SŽ - Železniški zdravstveni dom. Namesto izkazovanja vrednosti dolgoročne finančne naložbe so vzpostavile dolgoročno finančno terjatev do Železniškega zdravstvenega doma. Izkazovanje razmerij se bo dokončno uredilo, ko bodo celovito razrešena pravna razmerja do tega zavoda