Kremžar priznava, da je možno določene zadeve narediti še bolje, opozarja pa, da se občine soočajo z nekaj nerazumevanja s strani države. Veliko se namreč govori o zadolženosti in velikosti slovenskih občin. Po mnenju Kremžarja je reforma lokalne samouprave pred 18 leti prinesla razvoj, zmanjšale so se razlike med podeželjem in središči. Dejal je še, da je takšen sistem lokalne samouprave nekoliko dražji, vendar je tudi učinkovit.

Velenjski župan Bojan Kontič ocenjuje, da imamo v Sloveniji preveč občin, zato bi bilo treba sistem lokalne samouprave racionalizirati. Po njegovih besedah ne gre prezreti zaslug manjših občin na področju komunalne in cestne infrastrukture, vendar se zdaj približujemo točki, ko so pomembni projekti širši od ozkega lokalnega teritorialnega področja. Rešitev težav Kontič vidi v povezovanju oziroma v združevanju občinskih sredstev.

Kontič se tako zavzema za združevanje občin v večje teritorialne enote. Skrbi pa ga, da se bodo tudi v tem vladnem mandatu pojavile želje po ustanovitvi novih občin. Po njegovem mnenju bi bilo treba spremeniti zakon o financiranju občin v smislu, da bi omogočal nagrajevanje tistih občin, ki razmišljajo o povezovanju. Doslej pa je zakon nagrajeval tiste, ki so se delili.

Po navedbah celjskega župana Bojana Šrota je po 18 letih od izvedbe reforme lokalne samouprave res čas, da se vprašamo, kakšne občine imamo in kakšne potrebujemo. Meni, da so slovenske občine kar primerne in so izpolnile svoje poslanstvo, zaradi katerega so bile tudi ustanovljene.

Poudaril je, da se je treba vprašati, kaj občani pričakujejo od občin in kakšna so pričakovanja države. Brez ustreznih finančnih podlag je po mnenju Šrota težko izpolnjevati zakonske naloge. Kot dolgoletni župan Celja si želi, da bi zbrali toliko politične volje in natančno ločili pristojnosti lokalnih skupnosti ter države, ob tem pa tudi ustrezno določili finančne vire.

Šrot je opozoril, da občine izvajajo določene dejavnosti, kot je področje predšolske vzgoje in varstva, država pa predpisuje standarde in kriterije. Izpostavil je še nedorečen status državnih zemljišč na območju občin.

Tudi po mnenju župana Slovenskih Konjic Mirana Gorinška so občine upravičile svoj obstoj ne glede na to, da je ponekod drobljenje šlo preko razumnih meja. "Takšna občina, ki diha s svojimi občani, je odraz njihovih želja. Občine, takšne kot so, so gonilo razvoja," pravi Gorinšek.

Župan Podčetrtka Peter Misja je prepričan, da so občine v Savinjski regiji stabilne in v zadnjem času zaradi pridobljenih evropskih sredstev tudi zelo produktivne. Izpostavil je primer Savinjsko-šaleške regije, ki je v zadnjih letih veliko naredila zlasti na področju turizma.

Po besedah Misje so prav občine veliko prispevale k izboljšanju pogojev življenja. Dejal je, da imajo občine tudi težave, zlasti pri zagotavljanju lastnih sredstev za izvedbo večjih projektov, ki so sofinancirani s strani EU. Napovedal je tudi, da bo Občina Podčetrtek jeseni pričela z izvedbo projekta ureditve kolesarske steze do Rogaške Slatine. Vrednost projekta, ki bo sofinanciran iz evropskih skladov, je ocenjena na sedem milijonov evrov.