"SVIZ ministrstvo obtožuje 'konspirativnega' delovanja in med drugim trdi, da ministrstvo o tem ni obvestilo ravnateljev šol, ki se združujejo. To nikakor ne drži," so zapisali. Predvsem, pravijo, ni pravne podlage za to, da bi ministrstvo za izobraževanje obveščalo SVIZ o statusnih spremembah. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da si minister pridobi mnenje reprezentativnega sindikata pred določitvijo normativov in standardov, ne pa glede statusnih sprememb šol. Ravnatelj pa naj bi bil dolžan obveščati reprezentativne sindikate v zavodu o statusnih spremembah.

Na ministrstvu pravijo, da so opravili potrebne pogovore in obvestili ravnatelje. Večina naj bi se z nameravanimi spremembami tudi strinjala. "Posebej je treba poudariti, da zaradi združevanja šol nihče od učiteljev ne bo izgubil službe." Poudarjajo še, da je racionalizacija šolske mreže nujna, saj naj bi v Sloveniji imeli preveč šol in premalo otrok.

Racionalizacija bo potekala v več fazah. V prvi fazi se bo do septembra združilo osem šol. "Zavodi pri teh procesih sodelujejo, saj gre za nadaljevanje postopkov, ki so bili predvideni že pred časom.
S postopki bodo ravnatelji seznanili predstavnike sindikata v zavodih, kot to določa zakonodaja.
Ko bodo postopki zaključeni bo s podrobnostmi seznanjena tudi javnost," zaključujejo na ministrstvu.