Kot v sporočilu za javnost pojasnjujejo v omenjenih organizacijah, družba Salamon ob imenovanju in razrešitvi zdaj že nekdanje odgovorne urednice Alme Sedlar ni pridobila mnenja uredništva, zato so podali predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora pri pristojnem ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Medijska inšpektorica je po njihovih navedbah ugotovila, da izdajatelj ne more in ne sme razrešiti odgovornega urednika brez predhodnega mnenja uredništva, ker je to določeno v zakonu o medijih. Inšpektorat za kulturo in medije pa je zavrnil inšpekcijski nadzor, ker je, kot navajajo, po njegovih navedbah za vprašanje postopka razrešitve odgovornega urednika merodajen temeljni pravni akt izdajatelja, torej družbe Salamon, za vprašanje skladnosti dejanskega stanja s temeljnim pravnim aktom izdajatelja pa da inšpektorat ni pristojen.

Kot so še pojasnili v obeh novinarskih organizacijah, razumejo nemoč inšpektorata pri omenjenem nadzoru, vendar pa opozarjajo, da mora po zakonu o medijih izdajatelj že ob vpisu v razvid medijev priložiti tudi temeljni pravni akt, iz katerega je razvidno, da je določil pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, med temi tudi postopek imenovanja in razrešitve odgovornega urednika medija. "Za presojo skladnosti tega akta z zakonom pa je inšpekcija po našem mnenju brez dvoma pristojna," navajajo. Zato omenjeni inšpektorat pozivajo, naj to preveri.

V obeh novinarskih organizacijah opozarjajo še, da je v razvidu medijev kot odgovorna urednica Obrazov navedena prejšnja urednica, kar predstavlja kršitev 14. člena zakona o medijih, ki določa, da mora izdajatelj o spremembah osnovnih podatkov o mediju pristojno ministrstvo obvestiti v 15 dneh od spremembe. Opozarjajo tudi, da aktualna odgovorna urednica s Salomonom nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi za delo odgovorne urednice, kot tudi, da ima družba po sistemizacijskem aktu za odgovorne urednike določen le enoletni mandat, "kar seveda močno ogroža tudi delovnopravni status odgovornega urednika". Družbo Salomon zato v obeh organizacijah pozivajo, naj preneha s kršitvami medijske zakonodaje.

Družba Salomon je glavno urednico revije Obrazi in sindikalno zaupnico Almo Sedlar odpustila aprila, ker naj bi izvajala mobing nad vodilnimi v družbi. Sedlarjeva pa ocenjuje, da so jo odpustili zaradi njene sindikalne dejavnosti, zato je zoper družbo tudi napovedala tožbo. Na odpust so se ostro odzvali tudi v obeh omenjenih novinarskih organizacijah, kot tudi v Evropski zvezi novinarjev.