V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 111.548 brezposelnih oseb, kar je 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2011.

Od 8764 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4671, kar je 14,6 odstotka manj kot aprila, v primerjavi z majem 2011 pa je bilo zaposlitev za 25,4 odstotka manj. V letošnjih prvih petih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 44.717 oseb, od teh 27.475 zaradi zaposlitve, kar je 7,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2011.

Maja letos se je na novo prijavilo 6476 brezposelnih oseb, kar je 10 odstotkov manj kot v aprilu in 1,7 odstotka več kot maja 2011. Med novo prijavljenimi je bilo 639 iskalcev prve zaposlitve, 1673 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3102 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V letošnjih prvih petih mesecih se je pri zavodu na novo prijavilo 38.759 brezposelnih oseb, kar je 5,3 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (20.059), prijavilo pa se je še 3661 iskalcev prve zaposlitve ter 9412 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je pri zavodu prijavilo za 19,9 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve ter za 10,4 odstotka manj trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev. Brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa se je prijavilo za 3,8 odstotka več.

Večje število brezposelnih v Novem mestu in Trbovljah

Maja se je v primerjavi z aprilom brezposelnost znižala v desetih območnih službah zavoda, v dveh pa se je povečala. Bolj kot na ravni države je upadla v območnih službah Koper (-4,4 odstotka), Ptuj (-3,7 odstotka), Kranj (-3,6 odstotka), Maribor (-3,2 odstotka), Nova Gorica (-2,5 odstotka), Murska Sobota (-2,5 odstotka), Sevnica (-2,3 odstotka) ter Velenje in (-2,2 odstotka). Povečanje števila brezposelnih oseb so zabeležili v območnih službah Novo mesto (+0,6 odstotka) in Trbovlje (+0,3 odstotka).

Brezposelnost je bila ob koncu maja letos višja kot pred letom dni v območnih službah Novo mesto (+14,6 odstotka), Trbovlje (+10,3 odstotka), Koper (+2,2 odstotka), Sevnica (+0,7 odstotka) in Ljubljana (+0,4 odstotka).

V drugih sedmih območnih službah pa je bila manjša. Medletno zmanjšanje brezposelnosti so zabeležile območne službe Murska Sobota (-8,4 odstotka), Ptuj (-7,6 odstotka), Velenje (-7,5 odstotka), Maribor (-sedem odstotkov), Nova Gorica (-2,5 odstotka), Kranj (-2,1 odstotka) in Celje (-0,6 odstotka).

Glede na strukturo brezposelnih na zavodu ugotavljajo, da so se maja v primerjavi z aprilom zmanjšali deleži mladih do 24. leta starosti, iskalcev prve zaposlitve, oseb v starosti od 25 do 39 let in tistih z najnižjo izobrazbo. Povečali pa so se deleži brezposelnih žensk, trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov, oseb, starih od 40 do 49 let in 50 let ali več, ter dolgotrajno brezposelnih.

Več brezposelnih žensk in mladih

V primerjavi s strukturo v maju lani pa je bilo med brezposelnimi več žensk, več oseb, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let ter dolgotrajno brezposelnih. V izobrazbeni strukturi se je v primerjavi z majem 2011 povečal delež brezposelnih oseb s terciarno izobrazbo, in sicer na 13,4 odstotka, deleži drugih izobrazbenih skupin so bili manjši kot pred letom.

Povprečni čas brezposelnosti se je maja 2012 podaljšal tako v primerjavi s predhodnim mesecem kot z enakim mesecem lani. Ob koncu maja 2012 je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, 10 mesecev in 21 dni, konec maja 2011 pa dva meseca in 10 dni manj.

Delodajalci so medtem maja prijavili 14.248 prostih delovnih mest, kar je dva odstotka več kot aprila in 20,1 odstotka manj kot maja 2011. V prvih petih mesecih se je število prijavljenih prostih delovnih mest ustavilo pri 73.075, kar je 7,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Po podatkih zavoda se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih maja letos zaposlilo 8966 oseb, kar je 10,5 odstotka manj kot aprila in 2,6 odstotka manj kot maja lani. V obdobju od januarja do maja je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 49.763, kar je 8,4 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.