Ne brez soglasja ministra

Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Mitja Bervar je dejal, da bo tak način izdajanja soglasij zelo otežil organizacijo dela zavoda in načrtovanje projektov ter prinesel veliko dodatne birokracije. "Ne znamo pa si predstavljati, kako bomo reševali zadeve v primeru nenadnih vskokov nastopajočih v predstavah v primerih bolezni ali poškodb, ko je treba v trenutku najti zamenjavo, sicer predstave ni mogoče izvesti."

V umetniških hišah, kot je SNG Opera in balet Ljubljana, pri vseh predstavah sodelujejo zunanji sodelavci, saj same nimajo redno zaposlenih vseh profilov, ki jih zahtevajo projekti. Podobno je v vseh javnih zavodih na področju uprizoritvenih umetnosti, kjer so zaposleni le člani igralskega ansambla, ne pa tudi scenografi, kostumografi, režiserji, koreografi, fotografi in oblikovalci. Za avtorsko pogodbo vsakega od njih se mora po ZUJF sestati svet javnega zavoda, še prej pa mora svoje soglasje k njej podati pristojni minister, Žiga Turk. Iz Opere so sporočili, da večine avtorskih pogodb ne sklepajo za daljša časovna obdobja, temveč za sodelovanje pri posameznih projektih. Tako je tudi v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL), kjer avtorske pogodbe razen izjemoma sklepajo vse leto, in sicer vsaj mesec dni pred začetkom študija.

Težave zaradi zakonske določbe pričakujejo tudi v SNG Drama Ljubljana, kjer vršilec dolžnosti ravnatelja Peter Sotošek Štular ugotavlja, da bi ta "ob trenutni dinamiki podajanja soglasij, ki jih ustrezni organi v praksi ne podeljujejo pravočasno, lahko onemogočila oziroma vsaj močno otežila produkcijo novih uprizoritev, izvajanje ponovitev in gostovanj". Od pristojnih organov pričakujejo predvsem ažurno podeljevanje (ne)soglasij, saj lahko v nasprotnem primeru ob nenadni bolezni ali poškodbi igralca pride do velikih težav pri avtorskih pogodbah za vskoke. "Nejasno je tudi ravnanje v primeru, da do soglasja ne bo prišlo, do še bolj nenavadne situacije pa bi lahko prišlo v primeru, da bi en organ, na primer ministrstvo, soglasje podal, drug organ, svet zavoda, pa ne." Zato v ljubljanski Drami menijo, da je ukrep mišljen predvsem za dela in naloge, ki so navedeni v opisu del in nalog posameznih zaposlenih, pa so se za ta dela z zaposlenimi sklepale avtorske pogodbe. Hkrati menijo, "da je ukrep dvojnega podeljevanja soglasij za običajno produkcijsko delo v gledališču vendarle nekoliko pretiran".

Pomočnica direktorice MGL Marijana Jaklič Klanšek je sporočila, da bo racionalnost postopka, ki uzakonja dvostopenjski postopek pridobivanja soglasij, še ta teden obravnaval kolegij direktorjev slovenskih gledališč ter pripravil enotno stališče.

Od birokracije k več birokracije

Spomnimo, kako je sploh naneslo, da danes ZUJF poleg kopice zakonov preureja tudi področje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v javnem sektorju. Sklepanje obojih je bilo v javnih zavodih prepovedano na začetku marca, ko je vlada sprejela sklep, ki je pogodbe dovoljeval le izjemoma ob pridobitvi predhodnega soglasja vlade. ZUJF, ki sklep razveljavlja, kot rešitev torej namesto enostopenjske formalne ovire v obliki soglasja vlade uvaja dvostopenjsko formalno oviro, sestavljeno iz soglasij sveta zavoda in ministra. "Rešitev", kakršno ponuja zakon, pa je ironična predvsem v luči dejstva, da so bili še do marca direktorji in ravnatelji tisti, ki so zavod zastopali v pravnem prometu in nosili pooblastila za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta.

Vseeno so na ministrstvu zadovoljni s svojim delom: "Veseli smo, da je bilo to vprašanje rešeno in da nova določila ne bodo birokratsko bremenila zavodov, bodo pa zagotovo povečala transparentnost, kar je seveda v javnem interesu," je sporočil minister Turk in zagotovil, da bo ministrstvo pospešilo vse postopke, da pri izdajanju soglasij, ki jih določa novi zakon, ne bi prišlo do zastojev. V javnih zavodih upajo, da učinkovitost pri izdajanju soglasij ne bo ostala na ravni minulih treh mesecev. Generalni direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik je povedal, da jim vlada oziroma pristojno ministrstvo od 8. marca pa do danes ni izdalo soglasja ali zavrnilo nobene v skladu s sklepom vlade v soglasje poslane avtorske pogodbe.