Ljubljana Absolventka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Kaja Mihajlović bo poskusila z uprizoritvijo spektakla Life Could Be A Dream ponuditi obiskovalcem Galerije Alkatraz razmislek o tem, kdo pravzaprav je umetnik in kakšne so zakonitosti današnjega sveta umetnosti. Kolikšen vpliv imajo določena umetniška dela v zadnjem času, vse prevečkrat merimo s tem, kolikokrat in na kakšen način se njihovi avtorji pojavljajo v medijih, kdo vse od pomembnežev je prišel na odprtje, kako so bili oblečeni in ali je bila pogostitev "na nivoju", medtem ko so sama umetniška dela običajno komaj opažena. Umetnica opozarja, da način trženja sebe in svojega dela bistveno pripomore h grajenju izrazite umetniške osebnosti.

Tako performans Kaje Mihajlović s prstom kaže na neizogibnost spektakla v umetnosti. Obiskovalce bosta pričakala blišč in sijaj, ki bosta postavljena kot ogledalo logike spektakla, ki umetniška dela spreobrača v kapital.

Znotraj dogodka bo umetnica med drugim servirala "časopis", ki vsebuje fotografije in neberljiv tekst. Na tak način bo poskušala vzpostaviti lastno znamko, a obenem pokazati, da večina časopisov ne premore resnih tekstov o umetniških stvaritvah. Mediji le redko objavljajo kritike umetniških del, medtem ko se prostor v njih izrablja bolj za reklamo in vzpostavitev umetniških znamk. Mihajlovićeva bo še poskusila podati odgovore na vprašanja: Kaj nam prikriva vsa navidezna uspešnost?, V pozabo česa nas sili oziroma obrača našo pozornost?, So umetniška dela le naš logotip in je vsaka nadaljnja razstava le še ena franšiza? nr