"Na poti pijem pakirano vodo, doma pa praviloma vodo iz pipe, ki jo nalijem v stekleni vrček," je odgovoril mag. Slavko Lapajne, ki poudarja, da je najprimernejši material za prenašanje vode steklo, žal pa je njegova uporaba zaradi teže in še nekaterih drugih vzrokov omejena.

Pakirana voda se srečuje s podobnimi težavami kot vsa živila. Pri vseh vrstah plastike in drugih materialov, kot so kovine, steklo, keramika itd., ki so namenjeni stiku s tekočinami, lahko prihaja do sproščanja kemikalij. Kot je poudaril Lapajne, je vpliv odvisen predvsem od vrste embalažnega materiala in temperaturnih ter drugih pogojev. "Iz kovinskih materialov lahko migrirajo (prehajajo, op. p.) v živilo posamezne težke kovine - poudarjam besedo lahko, ker je migracija odvisna od naštetih pogojev. Iz stekla lahko migrirajo osnovne sestavine, na primer natrij v primeru navadnega stekla, vendar pa so vplivi na vodo ali katero koli drugo živilo zanemarljivi. Iz keramike lahko migrirajo sestavine barvil in glazurnih prevlek, če so te neustrezno temperaturno obdelane, iz polimernih materialov pa lahko migrirajo osnovne sestavine polimernega materiala, ki se dodajajo z namenom doseganja elastičnosti, trdnosti, temperaturne in svetlobne obstojnosti, barve itn." Ne glede na vrsto polimernega materiala pa so po besedah sogovornika migrirane snovi zdravju škodljive le, če njihov vnos v telo presega mejne vrednosti.

Mizerna ozaveščenost potrošnikov

Materiali v stiku z živili in z vodo so vključeni v uradni nadzor Zdravstvenega inšpektorata RS, kjer lahko dobite tudi podatke o številu in vrsti preiskanih materialov, pa tudi o neskladnostih. "Seveda nam mora biti vsem jasno, da ni mogoče preverjati vsakega izdelka. Uradni nadzor je kljub sistematskemu načrtovanju in usmerjanju v bolj problematične materiale vendarle omejen na končno število vzorcev oziroma materialov," je bil jasen sogovornik, ki ugotavlja, da je ozaveščenost potrošnikov glede rabe materialov mizerna. Navedel je primer: "Če smo leseno kuhalnico kuhali v posodi skupaj z jedjo tako dolgo, da smo jo 'prismodili', iz nje ni migriralo nič drugega kot nekaj čreslovine. Če pa prismodimo kuhalnico iz polimernega materiala, je jasno, da je iz nje migrirala v živilo vrsta snovi, tudi škodljivih. V tem primeru nam nobena analiza ne pomaga, kajne?"

Zavajajoče modne muhe

Nekateri danes prisegajo na uporabo stekleničk iz plastične mase, iz katerih naj bi bilo pitje vode varnejše. Lapajne, ki je kemik z magisterijem s področja analize XFRA, je bil iskren: "Iz vsakega polimernega materiala migrirajo snovi. Polimerni materiali, ki bi bili prekriti s prevlekami, ki bi to onemogočale, so še v razvoju, zelo dragi in niso v komercialni rabi." Ključnega pomena je način shranjevanja, ki mu moramo še posebno pozornost nameniti poleti. "Vodo velja hraniti v hladilniku, vsekakor pa ni primerno pregrevanje na soncu, v pregretem avtomobilu ali kaj podobnega," je opozoril sogovornik in dodal, da je osnovno merilo uporabe vode iz plastenk voda sama. Ta mora biti primerno hladna, bistra, okusna in če ni aromatizirana, tudi brez vonja.