"Durs bo letos poslal za območje občine Kamnik 12.000 odločb, v preteklem letu je bilo izdanih nekaj manj kot 8000 odločb," so sporočili iz službe za odnose z javnostmi Davčne uprave RS in dodali, da bodo odločbe o odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč poslali v enem svežnju.

Dobri desetini občanov se položnice ne bodo spremenile

Na občini Kamnik navajajo, da bo letos približno 6000 več zavezancev za plačilo nadomestila, skoraj podvojili pa naj bi se tudi proračunski prihodki. Lani so z nadomestili zaslužili 1,3 milijona evrov, s posodobitvijo in pravičnejšo prerazporeditvijo plačil so sprva načrtovali pol milijona več, zdaj pa si obetajo kar 2,2 milijona evrov. Zavezancev je po pojasnilih občine po novem precej več tudi zato, ker bosta, denimo odmero za stanovanje prejela oba zakonca, medtem ko jo je prej le eden.

Približno 1500 (od 13.150) zavezancem se zneski na položnicah ne bodo zvišali, zaradi dviga vrednosti točke pa naj bi se zvišali le 430 zavezancem. Zaradi prerazporeditve v višje območje oziroma pripisa dodatne komunalne opreme naj bi se odmera zvišala okoli 2600 zavezancem. Podobno je tudi število zavezancev, ki nadomestil do zdaj niso plačevali, dodajajo na občini. Vrednost nadomestila naj bi dvignili zlasti na območju mesta Kamnik, ki naj bi bilo še vedno manj obdavčeno, kot je to v primerljivih mestih.

Podražitev skrita v točkovanju

Drugačnega mnenja je združena kamniška opozicija, ki že več mesecev vztraja, da je bila pri sprejemu "spornega in nezakonitega odloka" zavedena, saj niso vedeli za prikrito podražitev, ki se je skrila za novim točkovanjem. Zato so že po prvih informativnih izračunih, na katere se je pritožilo več kot 3000 občanov oziroma tretjina gospodinjstev, od župana zahtevali ustavitev izvajanja novega odloka. Ker niso prejeli odgovora in jim problematike ni uspelo uvrstiti ne na aprilsko ne na majsko sejo občinskega sveta, so spisali javno izjavo. V njej združena opozicija (LTS - Za Kamnik, NSi, LDS, SNS in SMS-ZE) pojasnjuje, da jih poleg nezakonitosti odloka skrbijo tudi za krizne čase previsoke podražitve. Bojijo se, da bodo občani kratko potegnili tudi po pritožbah na Dursu, saj jim bodo tam lahko odgovarjali zgolj, da so odločbe v skladu z občinskim odlokom, na občinski upravi pa naj bi jim namesto odgovorov postregli s podukom, da se lahko po prejeti odločbi pritožijo na Durs.

V opoziciji dodajajo še, da je bil pri ogledu na terenu in z objavo podatkov v medijih kršen tudi zakon o osebnih podatkih, in odločno zavračajo očitek, da ščitijo neplačnike in tiste, ki so do zdaj plačevali premalo. "Nadomestilo je pomemben vir občinskega proračuna, zato smo se strinjali s posodobitvijo evidenc," je še zapisala Marinka Mošnik. Dodala je, da se jim še vedno zdi najbolj nesmiseln in absurden del odloka, ki dopušča, da v primeru, ko podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije določi kar pristojen organ občine.