Sindikati so se na delovnem sestanku srečali po tistem, ko so policisti dosegli sporazum z vlado. Kot so povedali pred sestankom, enak dogovor zahtevajo tudi v sindikatih, ki zastopajo druge uniformirane poklice in pooblaščene uradne osebe. Po Ščernjavičevih besedah se je danes sestalo devet sindikatov, med drugim sindikati gasilcev, carinikov, občinskih redarjev in ministrstva za obrambo.

Ščernjavič je povedal, da je kolektivna pogodba za državo upravo pripravljena že nekaj let. "Kolegi so si bili danes enotni, da jo bomo dodelali, predelali, kaj uskladili glede na nekatere rešitve v sporazumu vlade s policisti in se potem z vlado izpogajali o tej kolektivni pogodbi," je pojasnil. Dejal je, da je treba razrešiti nekatera nesorazmerja, med drugim pa bodo v pogodbo vključili pogoje dela sindikata, nadomestila in povračila, plačilo za povečan obseg dela in nadure. Dejal je, da bo imel minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič usklajeno pogodbo na mizi sredi junija in dodal, da je minister izrazil pripravljenost, da se bodo glede tega čim prej sestali.

Sekretar Sindikata carinikov Slovenije Dušan Miščević je po delovnem sestanku povedal, da so ugotovili, da sporazum vlade s policisti ni nič posebnega, saj ne prinaša ničesar novega, kar ni že opredeljeno v zakonih. "Edino, kar smo ugotovili, je, da izvajanje tega ni poenoteno," je dejal. Pojasnil je, da bodo od vlade zahtevali, da se ne samo za pooblaščene uradne osebe, ampak za celotno uradništvo in javni sektor "zadeve poenotijo, da bodo pod enakimi pogoji lahko koristili tako plačilo nadurnega dela kot povečanega obsega dela".

Dialog z direktorico direktorata za javni sektor Mojco Ramšak, ki se je prav tako udeležila sestanka, je po njegovih besedah potekal zelo korektno. Dodal je še, da bodo vlado pozvali k socialnemu dialogu, postavili pa bodo tudi skrajni rok, do katerega pričakujejo njihov odziv.

Predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Aleksander Ogrizek pa je povedal, da so glede na sporazum policistov z vlado uniformirani poklici trenutno ločeni, zato zahtevajo enako pogodbo.