Z določanjem minimalnih cen samoplačniških zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v pravilniku o zdravniški tarifi naj bi namreč zbornica kršila zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Da pravilnik ne bi smel veljati, je nedavno dejal tudi minister za zdravje Tomaž Gantar.

Pravilnika je sicer zbornica izdala že leta 1995, z njima pa določa način vrednotenja zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, hkrati pa tudi nabor ukrepov za zdravnike oziroma zobozdravnike.

A lahko po zakonu o zdravniški službi zbornica le zgolj sodeluje pri izhodiščih za določanje cen zdravstvenih storitev, ne pa določa cene, zlasti ne minimalne cene, ki že sama po sebi omejuje konkurenco. Po zakonu je za določanje metodologije za izračun cen zdravstvenih storitev, ki niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, pristojno ministrstvo, zbornica pa metodologijo le predlaga.