Volilna komisija zbornice je danes objavila neuradne izide volitev za člane sveta zbornice in člane svetov območnih enot zbornice v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini. Novost letošnjih volitev je bila, da so vsi člani z volilno pravico (109.811 v prvi volilni skupini in 1802 v drugi volilni skupini) lahko prvič glasovali tudi po pošti.

Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 16,33 odstotka (leta 2008 je znašala 11,45 odstotka), od tega se je skoraj 92 odstotka volivcev, ki so glasovali, odločilo za glasovanje po pošti. V skupini pravih oseb je udeležba znašala 24,08 odstotka, od tega je 91,5 odstotka volivcev glasovalo po pošti.

Največ zanimanja je za članstvo v svetu zbornice, iz katerega se voli tudi novega predsednika zbornice ter vse ostale organe zbornice. V skupini fizičnih oseb se je za 43 mest potegovalo 220 kandidatov z 19 list.

Po neuradnih izidih volitev je največ mandatov dobilo Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza(17), s 15 mandati jim sledi Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja.

Po dva mandata so dobili Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, Lista Franc Režonja in Lista Janeza Slaka. Po en mandat so dobili Kmečko društvo Nova Slovenija, Društvo članov sindikata kmetov, Lista Miha Leskovar, Lista govedorejskih društev Kranj-Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofja Loka ter Lista Vinko But.

Volilna komisija bo predvidoma sredi junija objavila uradne rezultate. Konec junija pa bo potekala konstitutivna seja novega 56-članskega sveta, ki bo izvolil novega predsednika in ostale organe zbornice.