Namen projekta je med drugim tudi spodbujanje inovativnosti na področju družbeno odgovornih dejavnosti in socialne ekonomije ter povezati ljudi iz različnih strok in interesov z namenom medsebojnega sodelovanja za izvedbo kreativnih idej. Tako so se takoj v petek razdelili v tri skupine, ki so intenzivno delale na pripravi prototipa spletnih inovacij. Pri tem sta jim pomagala tudi izkušen spletni programer in svetovalec s področja spletnega trgovanja/marketinga.

Skupina zadolžena za ustvarjanje baze socialnih iger je razvila prototip baze, kjer bodo igre razdeljene v pet različnih kategorij, začetna ciljna publika oz. uporabniki pa so predvsem študentje. Člani tima so oblikovali tudi privlačno predlogo spletne strani, ter naredili načrt, kako aplikacijo uspešno promovirati. Ko bo aplikacija na voljo za uporabo, bodo uporabniki lahko tudi sami dodajali igre v bazo, ter komentirali in predlagali izboljšave za že obstoječe igre.

Skupinica, ki je delala na projektu za virtualno pomoč nosečnicam in mladim mamicam, je reševala izziv, kako pripraviti zanimivo spletno stran, ki bo nudila dovolj informacij ter omogočila pogovor preko skypa ter predhodno najavo termina za individualno svetovanje, tim, ki je bil zadolžen za pripravo portala za izposojo športne opreme, pa je poleg zasnove spletne aplikacije pripravil tudi načrt, kako stran naresti dostopno čim večjemu številu ljudi, predvsem športnim entuziastom, ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Aplikacija jim bo omogočala, da bodo lahko tudi v tujini kontaktirali ljudi s podobnimi interesi, ki bodo športno opremo pripravljeni posoditi tistim, ki se navdušujejo nad istim športom. Sistem bo temeljil na medsebojnem zaupanju, zato bo izposoja brezplačna.

Na kampu je bila prisotna tudi skupina, ki je - in si bo tudi v prihodnosti – prizadevala za uspešno promocijo in večanje prepoznavnosti omenjenih projektov. Do konca meseca bodo vidni tudi prvi prototipi, obljubljajo socialni inovatorji.