Nova enota zagotavlja dovolj prostora za tri igralnice, zunanje igrišče, razdelilno kuhinjo ter skupni prostor in prostor za vzgojiteljice. Kljub novi naložbi, ki je v celoti plačana iz občinskega proračuna, pa še vedno ni rešena prostorska stiska vseh čakajočih otrok. Prvega septembra bo namreč brez mesta v vrtcu ostalo 79 vpisanih malčkov, od katerih jih bo takrat 61 že izpolnjevalo starostni pogoj za vključitev v vrtec.

Brlogec bi sicer moral biti odprt že decembra lani, vendar je dela podaljšala sprememba projekta strojnih instalacij, ki je bila potrebna zaradi neustreznosti nekaterih rešitev in racionalizacije.