Denar za ureditev 18 romskih naselij Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos sofinanciralo 18 projektov ureditve romskih naseljih, skupaj vrednih skoraj 2,6 milijona evrov. Največ sredstev, 528.500 evrov, bodo prejeli v Puconcih za ureditev kanalizacije v romskem naselju Zenkovci, 455.000 evrov pa bodo prejeli v trebanjskem naselju Hudeje za ureditev infrastrukture in odkup zemljišč. Kočevci bodo za komunalno infrastrukturo v romskem naselju Trata Jezero ter vodovod in kanalizacijo v romskem naselju Marof dobili 346.000 evrov, v Novem mestu pa bodo z 200.000 evri sofinancirali odkup zemljišč v romskem naselju Brezje. Sredstva so dobili še v Murski Soboti, Kuzmi, Metliki, Krškem, Šentjerneju, Grosupljem, Turnišču, Tišini, Črnomlju, Dobrovniku in Semiču.