Polovica anketirancev ima že v tem trenutku manj (ali precej manj) denarja. Dodatni dve petini anketiranih pa pričakujeta poslabšanje finančnega stanja. Da ne pričakujejo poslabšanja finančnega stanja, jih je odgovorilo le 14 odstotkov, piše Delo.

Naj bo referendum veljaven le ob zadostni udeležbi?

Parlamentarne stranke so minuli teden sklenile načelni dogovor o referendumskem kvorumu. S spremembami ustave naj bi določili, da je referendum veljaven le, če se ga udeleži najmanj 35 odstotkov volilnih upravičencev. Anketarji so sodelujoče v anketi vprašali, ali podpirajo ta dogovor. Prepričljive večine ni dobil ne pritrdilni ne nikalni odgovor. Da podpirajo ta dogovor, je zatrdilo 49 odstotkov vprašanih, da ga ne podpirajo, pa 40 odstotkov.

Zunanje ministrstvo namerava ukiniti nekaj diplomatsko-konzularnih predstavništev: na Švedskem, Finskem, Portugalskem in na Irskem. Z njihovim ukinjanjem se strinja 50 odstotkov vprašanih, nasprotuje pa mu 37 odstotkov.

Teš 6, kriza in Grčija

Podobno razmerje je tudi pri odgovorih na vprašanje, ali bi morala država podeliti poroštvo za nadaljevanje projekta Teš 6. Da je poroštvo potrebno, jih je menilo 50 odstotkov, da ni, pa 39 odstotkov.

Enoznačnega odgovora ni dalo niti vprašanje o krizi, v kateri se je znašla Evropska unija. Večina, 55 odstotkov vprašanih, sicer pričakuje, da ji bo uspelo to krizo uspešno prebroditi. A je precejšen tudi delež tistih, ki menijo nasprotno, da ji to ne bo uspelo: 40 odstotkov.

In kako slovenska javnost gleda na idejo, da bi Grčija opustila evro in znova uvedla drahmo? Glede tega so anketiranci še bolj razdeljeni. Da naj Grčija ostane del skupine držav z valuto evro, jih meni 44 odstotkov. Nekaj več, 48 odstotkov jih meni nasprotno.

Telefonsko anketo je za uredništvo Dela med 30. in 31. majem na reprezentativnem vzorcu 502 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.