Minister za finance Janez Šušteršič je članom upravnega odbora Združenja Manager minuli četrtek predstavil podatke, ki utemeljujejo nujnost reform. Če je pred krizo Slovenija glede na območje evra in tudi ZDA rasla nadpovprečno hitro, je v recesiji doživela bistveno večji upad rasti, kar izkazuje strukturne težave slovenskega gospodarstva in kaže na nujnost reform, kot so reforma trga dela, pokojninska in zdravstvena reforma, je povedal minister.

Šušteršič je tudi predstavil v prvih stotih dneh že uveljavljene ukrepe in tudi predvidene ukrepe vlade, ki naj podprejo preobrat in rast, in sicer na štirih področjih - finančnem, davčnem, gospodarskem in na področju javnih financ. Orisal je tudi predvideno novo ureditev upravljanja državnega premoženja prek Državnega premoženjskega holdinga.

Menedžerji pa so ministru nanizali pobude za izboljšanje konkurenčnosti, kot so priložnost energetske obnove stavb, kar so že storili drugje v Evropi, krepitev okolja, ki podpira prebojne inovacije, regijsko povezovanje, skrajšanje povprečne študijske dobe zaradi hitrejšega aktiviranja mlade in inovativne populacije ter časovna omejitev trajanja stečaja.

Opozorili so na anomalije, ki izhajajo iz sistema socialnega zavarovanja, na prevelik obseg sive ekonomije, nujnost pospešitve javno-zasebnih partnerstev, podprli pa so tudi uvajanje spin-off podjetij na znanstveno-raziskovalnem področju. Poudarili so, da je socialna kapica eden osnovnih razvojnih elementov in da bo vlada, ki bo ta ukrep uvedla, naredila zgodovinsko pomemben preboj.

Člani upravnega odbora so ministra spodbudili k delovnemu dialogu pri oblikovanju in uresničevanju strategije rasti in razvoja Slovenije s strateško skupino, v katero bi bili povabljeni tako predstavniki gospodarstva kot tudi delojemalcev in drugih predstavnikov civilne družbe, ki lahko tvorno prispevajo k rasti. O konkurenčnosti se je treba pogovarjati skupaj in glede na razmere tudi hitro.

Na seji so člani upravnega odbora izvolili tri podpredsednike Združenja Manager z mandatom do leta 2015. To so Franjo Bobinac iz Gorenja, Tatjana Fink iz Trima in Iztok Seljak iz Hidrie.