Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je v letošnjem prvem četrtletju na letni ravni realno zmanjšal za 0,2 odstotka. Gospodarstvo se na letni ravni krči že tri četrtletja zapored, a je bil padec v začetku tega leta občutno manjši kot v zadnjem lanskem četrtletju.

Za vlado je po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča ključno, da je padec v prvem četrtletju manjši od padca v zadnjem lanskem četrtletju; ta je v medletni primerjavi dosegal 2,8 odstotka. "To kaže, da so napovedi nekaterih mednarodnih ustanov o dvoodstotnem padcu BDP v letošnjem letu morda nekoliko pretirane," je dejal Šušteršič.

Nad pričakovanji sta bili rast potrošnje gospodinjstev in države, so podatke državnega statističnega urada komentirali na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem pa direktor urada Boštjan Vasle opozarja, da se globok padec ohranja pri investicijah, ki so se na letni ravni zmanjšale za 10,5 odstotka. Nad tem so zaskrbljeni tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer ravno zaradi tega podatka dvomijo v uradne makroekonomske napovedi, da se bo obseg BDP letos skrčil za 0,9 odstotka. "Napovedujemo dvoodstotno krčenje BDP, in to na račun ocene o 10-odstotnem krčenju v sektorju investicij," so sporočili iz GZS.

Za največji del pozitivnega impulza so zaslužna gospodinjstva, ki so potrošnjo povečala za 1,4 odstotka. Povečala se je predvsem potrošnja za blago dnevne rabe, po drugi strani pa nakupi trajnega blaga še ne dosegajo vrednosti izpred enega leta.

Še naprej k rasti prispeva tudi mednarodna trgovina, čeprav je medletna rast izvoza bistveno upadla in je dosegala le še 0,9 odstotka. V prvem trimesečju je bil prispevek menjave s tujino k rasti BDP 1,4 odstotne točke, medtem ko je domača potrošnja zaradi upada investicij rast znižala za 1,6 odstotka.