Lani sta se izboljšala kazalnika produktivnosti, izračunana iz razmerja med celotnimi prihodki in zaposlenimi in iz razmerja med neto dodano vrednostjo in zaposlenimi. Oba kazalnika merita učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot prvino poslovnega procesa upoštevata le število zaposlenih. Celotni prihodki na zaposlenega so bili največji v zadnjih petih letih. Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega v znesku 37.512 evrov je bila v letu 2011 največja v zadnjih petih letih. Glede na leto 2010 se je povečala za 3 odstotke, ugotavljajo na Ajpesu. Lani se je povečala tudi povprečna mesečna plača na zaposlenega, ki je znašala 1416 evrov, nominalno za 3 odstotke oziroma realno za 1 odstotek več kakor v letu 2010. Še nekaj podatkov.

V letu 2011 so družbe povečale obseg gospodarske aktivnosti in izkazale ugodnejše poslovne rezultate kot v letu 2010.

Obseg industrijske proizvodnje se je v letu 2011 povečal za 2,7 odstotka, v letu 2010 pa za 6,7 odstotka. V zadnjih dveh letih je torej ponovno prišlo do rasti obsega industrijske proizvodnje.

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 3,8 odstotka, v letu 2010 pa le za 2 odstotka.

Lani je bila vrednost izvoza 20.477.552 tisoč evrov, vrednost uvoza pa 22.158.543 tisoč evrov. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2010 večji za 12,2 odstotka, uvoz pa za 11,5 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom se je nekoliko poslabšala - v letu 2011 je dosegala 92,4 odstotka, v letu 2010 pa 92,9 odstotka.

Povprečna temeljna obrestna mera v letu 2011 je bila 2,03 odstotka, v letu 2010 pa 1,92 odstotka.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2011 povečale za 1,8 odstotka, za toliko kot v letu 2010.