Slovenske gospodarske družbe (57.798) so v lani ustvarile 78.631 milijonov evrov prihodkov, za 8 odstotkov več kakor v letu 2010. Na domačem trgu so prihodke povečale za 5 odstotkov, na trgu EU za 17 odstotkov in na trgih izven EU za 16 odstotkov. Za 8 odstotkov so v letu 2011 povečale tudi odhodke. Zaposlovale so 449.235 ljudi, za odstotek več kot v letu 2010. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegala 37.512 evrov, tri odstotke več kot v letu 2010, povprečna mesečna plača na zaposlenega, 1416 evrov, pa je bila nominalno za 3 odstotke oziroma realno za odstotek višja kot v letu 2010. Čisti dobiček v višini 2622 milijonov evrov (6 odstotkov več kakor v letu 2010) je ugotovilo 35.577 družb, 61,6 odstotka vseh. Čisto izgubo v skupni vrednosti 2165 milijonov evrov (odstotek več kot v letu 2010) pa je ugotovilo 19.802 družb, 34,3 odstotka vseh, ki so zaposlovale 20,5 odstotka vseh zaposlenih.

Tako so gospodarske družbe v Sloveniji ponovno izkazale neto čisti dobiček v višini 457 milijonov evrov, ki pa je bil najnižji v zadnjih petih letih, so še zapisali na Ajpesu.

Začeti stečaji so vplivali tudi na manjše število zaposlenih v letu 2011, predvsem na področju gradbeništva in na področju predelovalnih dejavnosti. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2011 uvedenih 574 stečajnih postopkov družb (za 32 odstotkov več kot v letu 2010), 42 prisilnih poravnav (za 17 odstotkov več kot v letu 2010), poslovati pa je prenehalo 3957 družb (za odstotek manj kot v letu 2010).