Akcijo so sicer začeli lanskega aprila, od takrat pa cena enosmerne vozovnice znaša pol evra, cena mesečne prenosljive vozovnice 15 in letne prenosljive vozovnice 120 evrov. "Naš temeljni cilj je bil preusmeriti potovanja z avtomobilom na avtobus, in sicer z ustrezno kakovostno ponudbo javnega prevoza. Predvsem zaradi enostavnosti z znanim intervalom na 15 minut čez dan in kasneje z enotno vozovnico. Prepričani smo, da je v javnem interesu, da zmanjšamo obremenjenost cest in okolja zaradi uporabe osebnih vozil, ko lahko ponudimo ustrezno alternativo, ki je tudi z vidika stroškov uporabnikov zelo ugodna. Za enega od merljivih ciljev pa smo si zastavili tudi povečanje števila prepeljanih potnikov za dvakrat," je razložil Jernej Tavčar z občine Škofja Loka.

Število prepeljanih potnikov se povečuje tudi letos. "Pričakujemo, da se bo število potnikov na mestni avtobusni liniji povečevalo tudi v prihodnje in se potem ustalilo na okoli 1000 potnikov na delovni dan oziroma nad 200.000 prepeljanih potnikov na leto. Takrat bo tudi znesek sofinanciranja občine bistveno manjši od lanskoletnega," še upajo na občini Škofja Loka.

Razširitev oziroma podaljšanje mestne avtobusne linije zaradi pričakovanega manjšega števila potnikov in posledično prevelikih stroškov v redkeje poseljena naselja občine za zdaj ne načrtujejo. Iščejo pa primerno rešitev za avtobusno povezavo iz Dorfarjij do osnovne šole Cvetka Golarja in naprej na železniško postajo Škofja Loka. Ta nova avtobusna proga bi bila lahko vzpostavljena kot posebni prevoz v okviru šolskih prevozov in bi jo lahko uporabljali tudi ostali potniki, namenjeni na železniško postajo. Na občini pravijo, da bodo glede tega radi prisluhnili pobudam občanov.