Obiskovalci lahko med sprehodom po muzeju spoznajo, kako se pridobiva in prenaša električna energija, vidijo pa lahko še cel kup druge "elektroopreme". Da je muzej ravno v Laškem, ni naključje, saj ima mesto na tem področju bogato zgodovino. V Zdravilišču Laško je bila leta 1885 zgrajena prva naprava za proizvodnjo elektrike na vodni pogon v Sloveniji, leta 1924 pa je podjetje Fala zgradilo daljnovod do razdelilne transformatorske postaje Laško, kar je pomenilo začetek razvoja elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji. Prav po tem daljnovodu je muzej tudi dobil svoje ime.