Družbe so v letu 2011:

zaposlovale 449.235 delavcev, odstotek več kakor v letu 2010;

ustvarile 78.630.659 tisoč evrov prihodkov;

povečale prihodke za 8 odstotkov (na domačem trgu za 5 odstotkov, na trgu EU za 17 odstotkov in na trgu izven EU za 16 odstotkov) in za 8 odstotkov povečale odhodke. Kazalnik celotne gospodarnosti družb, ki so podatke iz letnih poročil predložile za leto 2011, je ostal v primerjavi z letom 2010 nespremenjen, 1,01. Glede na družbe, ki so podatke iz letnih poročil predložile za leto 2010, pa se je izboljšal, z 1,00 na 1,01;

ustvarile 16.851.817 tisoč evrov neto dodane vrednosti, za 4 odstotke več kot v letu 2010. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegala 37.512 evrov, za tri odstotke več kakor v letu 2010;

imele 6.405.716 tisoč evrov EBITDA, za 6 odstotkov več kot v letu 2010;

izkazale 2.621.744 tisoč evrov čistega dobička, za 6 odstotkov več kot v letu 2010. Čisti dobiček je ugotovilo 35.577 družb, 61,6 odstotka vseh.

"Recept je preprost: kombinacija znanja in dela. Na nas gospodarstvenikih je, da razvijamo take izdelke in storitve, ki jih trg potrebuje, in da jih seveda prodamo. K zagotavljanju razvoja gospodarstva pa lahko vsekakor prispeva tudi spodbudna davčna politika, ki lahko prispeva k povečanju konkurenčnosti slovenskih podjetij in zagotavlja, da bo čim več gospodarskih aktivnosti potekalo v Sloveniji, ne pa se selilo v davčno spodbudnejša okolja," je na naše vprašanje, kaj je potrebno narediti v Sloveniji, da se bi naše gospodarstvo "pobralo", odgovoril predsednik uprave Krke, Jože Colarič. Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva je bila v prvem četrtletju za 0,9 odstotka manjša kot v enakem obdobju lani. V trgovini, prometu in gostinstvu se je zmanjšala za 1,1 odstotka, v predelovalni dejavnosti je ostala nespremenjena, v skupini dejavnosti pretežno netržnega značaja (javna uprava, izobraževanje, zdravstvo) pa se je zvišala za 1,4 odstotka. Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD) pa je objavil lestvico svetovne konkurenčnosti za leto 2012, na kateri je Slovenija ohranila 51. mesto. To mesto je zasedala tudi lani, potem ko je v letu 2010 s padcem za dvajset mest utrpela največji zdrs med državami, ki jih zajema ta raziskava. Na vrhu lestvice je tudi letos Hongkong, za njim pa sta ZDA in Švica.