Je pa Pivec dejansko pozval komisijo za preprečevanje korupcije, naj vzame pod drobnogled celoten postopek nastanka njegovega doktorata medicinskih ved na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Po Dnevnikovem poizvedovanju so iz protikorupcijske komisije sporočili, da je ta postopek v sklepni fazi. O tem, kakšne bodo njihove ugotovitve in kakšen sklep bodo poslali Pivcu v izjasnitev, v komisiji niso hoteli dati informacij.

Kaj o Pivčevem doktoratu menijo državni revizorji, ne bomo izvedeli, ker se v ta primer sploh niso poglobili. Nina Furman z računskega sodišča nam je razložila, da iz UKC Maribor lani in letos niso prejeli nobene pobude za pregled pravilnosti financiranja izobraževanja zaposlenih. V Maribor bodo letos prišli izključno zaradi prečne revizije, katere cilj je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanj, povezanih z odsotnostjo zaposlenih z dela v letih 2010 in 2011. V tem postopku so poleg UKC Maribor revidiranci Splošna bolnišnica Novo mesto, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Koper in Zdravstveni dom Ljubljana.

Doktorat direktorja UKC Maribor in predsednika mestnega odbora SDS je v začetku leta doživel veliko medijske pozornosti. Pivec je lani postal doktor medicinskih znanosti z "domoznansko" disertacijo z naslovom Razvoj bolnišnice Maribor od ustanovitve do druge svetovne vojne. UKC Maribor je Pivcu plačal 6678 evrov za šolnino in 2622 evrov njegovih dodatnih stroškov.

K temu znesku je treba prišteti še 3406 evrov honorarja, ki ga je UKC Maribor plačal zgodovinarju Marku Žuraju, da je namesto Pivca v Pokrajinskem arhivu Maribor raziskoval gradivo za potrebe direktorjevega doktorata. UKC Maribor je Pivcu plačal še 760 evrov stroškov za lektoriranje njegove disertacije. Izkazalo se je tudi, da je Pivec sklenil pogodbo o izobraževanju z UKC Maribor šele po tistem, ko je že končal prvi letnik študija.

"V Sloveniji je evidentna erozija etičnih standardov," je na omenjeni marčevski seji dejala Marjetica Mahne, predsednica Sveta zavoda UKC Maribor, in opozorila Pivca, da je bilo v primeru njegovega študija veliko oseb v dvojni vlogi. "Vam podrejeni zaposleni zdravniki so bili na fakulteti vaši ocenjevalci ali mentorji." Po njeni oceni je bila problematična tudi zaposlitev Mateje Matjašič Friš, soproge Pivčevega doktorskega mentorja Darka Friša, ki je časovno sovpadala z zagovorom direktorjevega doktorata.

Na marčevski seji so člani sveta UKC Maribor napovedali, da bodo razpravo o tej zadevi nadaljevali po presoji protikorupcijske komisije. So se pa strinjali z oceno, da bi moral Pivec ravnati bolj previdno. "Kot direktor se je treba zavedati, da so pravice, a da se nanje v javnosti gleda drugače kot na pravice drugih zaposlenih," je takrat opozorila Štefka Presker.