Rezultati analize, ki jo je za naš časopis pripravilo bonitetno podjetje Bisnode, je v slovenskem gospodarstvu že v letu 2010 prišlo do glavne selekcije in čiščenja slovenskih podjetij, ki so bila manj konkurenčna ter donosna. Zaradi tega je lani gospodarstvu kljub dodatnemu zmanjšanju števila zaposlenih uspelo doseči višje prihodke, višjo učinkovitost poslovanja in s tem tudi večjo dobičkonostnost in donosnost kapitala.

Sto najuspešnejših ustvarilo tretjino prihodkov

"Sto poslovnih subjektov z največjimi celotnimi prihodki v Sloveniji je lani ustvarilo celih 25,3 milijarde evrov skupnih prihodkov, kar pomeni več kot 30 odstotkov celotnih prihodkov slovenskega gospodarstva. Omenjenim poslovnim družbam je v povprečju uspelo povečati obseg prihodkov za več kot 9,2 odstotka v primerjavi z letom 2010. Rast kaže na utrjen tržni položaj večine omenjenih podjetij na trgih, kot tudi integracijo uspešnih poslovnih modelov, ki so jim omogočili v povprečju več kot dvakrat višjo rast prihodkov od povprečja vseh slovenskih gospodarskih subjektov," je povedal Saša Štivan, produktni vodja in bonitetni analitik podjetja Bisnode.

In katera so podjetja z največjo rastjo prihodkov? Na vrhu lestvice so podjetja iz dejavnosti električne energije in goriv za motorna vozila - torej HSE, GEN-I in Petrol. Tem trem podjetjem je lani skupaj uspelo povečati prihodke za slabe 1,3 milijarde evrov. Sledi jim Telekom Slovenije zaradi lanskoletne priključitve Mobitela. Po odstotkih je prodajo uspelo povečati največ podjetju z omejeno odgovornostjo E3, in sicer za več kot sedemkrat. Sledijo mu podjetja Slovenska odškodninska družba (3,8-krat), Interenergo (3,35-krat), Shell Adria (2,21-krat) in IMP (2-krat).

Prvih pet ustvarilo osem milijard evrov prihodkov

Vodilnim petim podjetjem po prihodkih je lani skupaj uspelo ustvariti skoraj osem milijard evrov prihodkov. Prvo mesto je z več kot 2,8 milijarde evrov prihodkov zasedel Petrol. Sledijo mu Mercator (1,67 milijard), HSE (1,35 milijarde), Revoz (1,1 milijarde) in Krka (0,99 milijarde).

"Top 100 podjetij po dobičku je lani uspelo ustvariti 1,56 milijarde evrov dobička, kar je presenetljivih 2,5-krat več od predhodnega leta, če primerjamo istih sto gospodarskih subjektov. Na vrhu lestvice je podjetja Krka s približno 150,4 milijona evrov dobička, sledijo Slovenska odškodninska družba s 115,5 milijona, Lek z 73,9 milijona in HSE s 46,7 milijona. Merkurju je uspelo z 220 milijonov izgube doseči dobrih 31,1 milijona evrov dobička. Pri tem je treba omeniti, da je izmed prvih petih podjetij po dobičku uspelo dobiček povečati samo podjetju Lek, in sicer za več kot polovico. Najbolj pa je uspelo povečati dobiček Telekomu - v primerjavi z letom 2010 je za kar 256,7 milijona evrov. Sledijo mu Merkur, ki je svoj dobiček zvišal za 252,4 milijona, Slovenska odškodninska družba za 147,9 milijona, Lek za 25,9 milijona in BSH hišni aparati za 24,7 milijona evrov," je zaključil Štivan.