Dopolnitve zakona sicer predvidevajo zamik izplačila regresa v javnem sektorju za en mesec, in sicer z maja na junij. Regres v podjetjih, ki so v več kot četrtinski lasti države, pa do nadaljnjega ne bo smel preseči minimalne plače oziroma 763 evrov bruto ali 584 evrov neto, vse dokler gospodarska rast v tekočem letu ne bo presegla 2,5 odstotka.

Pobudniki dosegli svoj cilj

Kot je pojasnil sekretar Sindikata policistov Slovenije Borut Jakopin, so pobudniki svoj cilj dosegli. Zakon namreč ni začel veljati pred izplačili aprilske plače v maju, ko bi morala država regres izplačati v skladu z dogovorom, ki ga je s sindikati sklenila na področju prejemkov javnih uslužbencev za letošnje leto. Sindikati so tako prepričani, da je njihova pravica do regresa v celoti že stopila v veljavo. Na izplačilo letošnjega regresa po njihovem mnenju tako ne more vplivati niti zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je višino sredstev za regres prepolovil.

V sindikatu policistov so zato že pripravili osnutek tožbe, ki jo bodo v imenu članov sindikata vložili po izplačilu letošnjega regresa, če bo ta nižji od 692 evrov, je dodal Jakopin. Izplačilo regresa za zaposlene v policiji sicer pričakuje 15. junija. "Če bo regres izplačan na podlagi zakona za uravnoteženje javnih financ, bomo vložili tožbo za razliko plus obresti," je napovedal.

Možnosti tožb v več sindikatih

Tožbe so sicer že vložili v Sindikatu vojakov Slovenije in Sindikatu državnih organov Slovenije. Možnost tožbe napovedujejo tudi v drugih sindikatih.

Predstavniki Sindikata policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije so podpise za začetek referendumskega postopka za zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki ga je DZ sprejel na seji 17. aprila, vložili v DZ 20. aprila.

Zahtevo za razpis referenduma lahko vloži najmanj 40.000 volivk in volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov. Če v tem roku zahteva ne bo vložena, gre zakon v objavo v uradni list, veljati pa bo začel dan kasneje.