Raziskavo o pomanjkanju ustreznega kadra je že sedmič naredila skupina Manpower, vanjo pa so bili tokrat drugič vključeni tudi slovenski delodajalci. Ti so tudi v letu 2012 kot najbolj pogrešane kadre navajali kvalificirane delavce, kar sicer velja za celotno opazovano regijo Evropa, Srednji vzhod in Afrika, so sporočili iz družbe Manpower Slovenija.

Pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela

Kvalificiranim delavcem sledijo v svetovnem merilu inženirji in prodajni zastopniki, v Sloveniji pa osebje v restavracijah in hotelih ter vzdrževalci in operaterji na strojih, ugotavljajo avtorji raziskave in dodajajo, da omenjena delovna mesta predstavljajo priložnost za iskalce zaposlitve.

Slovenski delodajalci kot poglavitni razlog za težave pri iskanju novih delavcev navajajo pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela. Tako meni vsak drugi slovenski delodajalec. Drugi najpogosteje navedeni razlog je pomanjkanje izkušenj kandidatov (21 odstotkov), tretji pa pomanjkanje "trdih" veščin ali tehničnih znanj (13 odstotkov). Za dobra desetino kandidatov se delodajalci ne odločijo zato, ker pričakujejo večje plačilo.

Izobraževanje in razvoj kompetenc

Da bi premagali omenjene težave pri zaposlovanju, slovenski delodajalci kot najpogostejšo metodo navajajo, da svojim zaposlenim nudijo dodatno izobraževanje in razvoj kompetenc. To strategijo je navedlo 23 odstotkov delodajalcev, a ta delež je verjetno zaradi zniževanja stroškov za izobraževanje v podjetjih precej nižji kot v letu 2011.

"V slovenskih podjetjih se še vedno ne poslužujejo strategije ohranjanja in negovanja obstoječega kadra v podjetju, kar kaže na to, da se podjetja vrednosti znanj in izkušenj, ki jih imajo znotraj svoje sredine, ne zavedajo dovolj," je komentirala direktorica prodaje v družbi Manpower Slovenija Romana Šercelj.

Zaposlenih se ne da kadarkoli zamenjati z drugimi

Kot je dodala, je znanje zaposlenih ključnega pomena za dvig konkurenčne prednosti posameznega podjetja, zato bi poleg iskanja talentov, ki jim jih primanjkuje, delodajalci morali ohranjati tudi kadre, ki jih imajo. "Napačno je namreč prepričanje, da se lahko trenutno zaposlene ljudi v podjetju kadarkoli nadomesti z drugimi, žal pa takšno mnenje prevladuje med mnogimi slovenskimi delodajalci," je dodala.

Na Japonskem je o pomanjkanju ustreznega kadra poročalo kar 81 odstotkov delodajalcev. Tudi drugje v regiji Azija-Pacifik so težave velike: v Avstraliji o težavah poroča 50 odstotkov delodajalcev, nekaj manj (48 odstotkov) pa v Indiji in na Novi Zelandiji. V državah regije Severna, Srednja in Južna Amerika o največjem pomanjkanju ustreznega kadra poročajo delodajalci iz Brazilije, teh je kar 71 odstotkov. V ZDA ima tovrstne težave 49 odstotkov delodajalcev.