Družbeno odgovornost do zaposlenih uresničujejo tako, da konstantno skrbijo in poudarjajo pomembnost odgovornosti do celotnega, predvsem pa delovnega okolja. "Sem sodijo aktivno sodelovanje, timsko delo, nenehno učenje ter učinkovito in odgovorno delo. Seveda pa ne gre brez zaupanja, spoštovanja in možnosti napredovanja na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Dobre delovne razmere ter varno in zdravo delovno okolje so trdna in nujna osnova, na kateri je zgrajeno zaupanje naših zaposlenih in poslovnih partnerjev."

Petričeva poudarja, da v Elvezu družbeno odgovorno ravnanje dojemajo kot sestavni del njihovega poslovanja, saj delujejo v manjšem lokalnem okolju. "Zavedamo se, da Elvez je in bo povezan z okoljem in družbo, v kateri deluje, zato želimo s svojim delovanjem ustvarjati trajne vrednosti in pri razvoju kraja pustiti tudi svoj prispevek. Družbena odgovornost podjetij se v Sloveniji šele razvija, prepoznavanje družbene odgovornosti kot konkurenčne prednosti pa je še v povojih. Nekatera slovenska podjetja so se že zavezala družbeno odgovornemu ravnanju, vendar v času ekonomske negotovosti nekatere projekte tudi ustavljajo, saj za njihovo uresničitev ni dovolj denarja." V Elvezu je, kot poudarjajo, družbena odgovornost prepoznana tudi kot možnost za optimizacijo in zmanjševanje nepotrebnih stroškov. Skrbijo zlasti za energetsko varčnost pri novih naložbah v tehnološke projekte in linije. "Zavedamo se pomena recikliranja neustreznih ali izločenih izdelkov in materialov. Naši zaposleni dosledno ločujejo odpadke, kar ne vpliva samo na stroške odvoza odpadkov, ampak tudi na manjšo obremenitev okolja. Lansko leto smo se vključili tudi v nov sodoben projekt Prijetno domače, ki ga je promovirala občina Ivančna Gorica, katere del je tudi Višnja Gora, kjer imamo sedež. Skrbeti skušamo tudi za celovito vključenost in vpletenost v okolje, v katerem delujemo. Poslovna dejavnost večine podjetij, ki so sodelovala na izboru Zlata nit, sicer ni kompatibilna z našo proizvodno-tehnološko dejavnostjo, zato imamo lastne dobre prakse. Zadovoljni smo, da naše podjetje ustreza visokim standardom kakovosti in pogojev poslovanja in delovanja, ki jih zahteva avtomobilska industrija. Zaradi prisotnosti in delovanja v manjšem kraju smo tudi bolj pod drobnogledom lokalnega okolja, ki ga podpiramo in spodbujamo na razvojnem, kulturnem, turističnem, športnem, prostovoljskem in humanitarnem področju," pravi med drugim Simona Petrič.

Več na: http://zlatanit.dnevnik.si.