Predsednica nadzornega sveta je postala v.d. direktorice direktorata za okolje Barbara Avčin Tržan, nadzorni svet pa je imenoval začasno direktorico kar iz svojih vrst. Največ leto dni bo rudnik vodila Hiacinta Klemenčič, ki jo je vlada v nadzorni svet skupaj z Avčin-Tržanovo imenovala šele prejšnji teden.

Klemenčičeva se je kot samostojna svetovalka že doslej veliko ukvarjala z rudnikom, saj je za občino Gorenja vas - Poljane pripravljala neodvisna poročila o vplivih rudnika na okolje. V kratkem bo izšel razpis za iskanje novega direktorja rudnika, ki ima sicer le še pet zaposlenih, pa še od teh se bosta dva upokojila konec leta, dva pa v letu 2013, tako da bo treba poiskati nove strokovnjake za nadzor zapiranja rudnika. Nadzorni svet se je včeraj seznanil tudi z informacijo, da je minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič v četrtek podpisal pogodbo o začasnem financiranju rudnika.

"S tem so zagotovljeni plače, monitoring in plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Glede dolga do občine bo treba ugotoviti odprte terjatve in narediti načrt sanacije. Glede usode jalovišča Boršt bo prvi sestanek na našem ministrstvu že 13. junija, ko bodo predstavniki rudnika predstavili svoje ugotovitve in se bomo odločili, kako s sanacijo naprej. Če se izkaže, da so interventni ukrepi nujni, bo država morala za njih zagotoviti tudi denar," je dejala Avčin-Tržanova.

"Dosegli smo največ, kar smo v tem trenutku lahko, tako da smo tudi na občini zadovoljni, da se je vsaj začelo premikati. Marsikaj bo treba še doreči, a obeti so kar dobri," je povedala direktorica občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane Elizabeta Rakovec, ki je tudi članica nadzornega sveta rudnika.

Spomnimo, da je rudnik v četrtek ostal brez direktorja, saj se je Peter Dolenc upokojil. Čeprav je to odločitev sporočil takrat še ministrstvu za okolje in prostor že decembra lani, pa vlada ni našla njegove zamenjave. Že več kot pol leta se vlečejo težave s financiranjem dejavnosti rudnika, zato je rudnik občini Gorenja vas - Poljane dolžan že okoli 300.000 evrov nadomestil zaradi omejene rabe prostora. Glavni problem v Poljanski dolini ostaja drsenje odlagališča jalovine Boršt.

Z ministrstva za kmetijstvo in okolje so sicer sporočili, da so letos že naredili analizo racionalizacije stroškov monitoringa vplivov na okolje, pripravili pogodbo za zagotovitev začasnega financiranja podjetja in strokovne podlage za oddajo javnega naročila za izdelavo mnenja o usodi jalovišča Boršt. V rebalansu letošnjega proračuna je sicer predvidenih 387.000 evrov, kar pa naj bi zadostovalo le za normalno delovanje rudnika, ne pa tudi za posege v jalovišče Boršt. Na ministrstvu se zavedajo, da so premiki jalovišča v zadnjih letih večji od predvidenih. "Da bi vlada lahko odločila o nadaljevanju sanacije, bo ministrstvo pridobilo strokovno mnenje, ki bo pokazalo, kaj se zgodi z odlagališčem, če se ne naredi ničesar, in kaj se zgodi, če pride do poplav ali potresa," so sporočili z ministrstva. Drugo odlagališče, Jazbec, bo že v nekaj tednih z odločbo dokončno zaprto, rudnik bo v celoti zaprt, nadzor nad obema sevalnima objektoma pa prenesen na Agencijo za radioaktivne odpadke šele po tem, ko bo dokončana sanacija Boršta. Država je v zapiranje rudnika do zdaj vložila že 57 milijonov evrov.