Glasbeno-gledališka burleska: Moja nit je rdeča. SMG. Sobota ob 20. uri.

Koncert skupine Brina. Oder Židovski trg. Maribor. Sobota ob 20.30.

Koncert Josipe Lisac. Športna dvorana OŠ Koper. Sobota ob 20.30.